Opširniji pregled

Obaveštenja o nastavnim i ispitnim obavezama za  predmete OSNOVI NUKLEARNE MEDICINE I KLINIČKA NUKLEARNA MEDICINA ubuduće možete pratiti na web stranici i na oglasnoj tabli Katedre za radiologiju. Rukovodioc za oba predmeta je prof.dr Jasna Mihajlović (jasnam61@gmail.com).

Tekst uneo: v_cabarkapa