Opširniji pregled

 

REZULTATI TESTA I DATUMI POLAGANJA ISPITA IZ STOMATOLOGIJE SA MFH ZA STUDENTE MEDICINE -  MART 2020.

1.     Dumančić Natalija

2.     Petrović Katarina

3.     Milenković Marina

4.     Stojanović Mila

5.     Đurković Mladen

6.     Korovljev Igor

7.     Marić Tijana

 

26 I sreda 11.03.2020. u 15h

24  I sreda 11.03.2020. u 15h

21 K četvrtak 12.03.2020. u 8h

20

18 K četvrtak 12.03.2020. u 8h

18 K četvrtak 12.03.2020. u 8h

18  I sreda 11.03.2020. u 15h

8.     Stanković Siniša

9.     Kuštrimović Nemanja

10.  Mihajlović Irineja

11.  Dragić Aleksandar

12.  Vuletić Tamara

13.  Mitrović Janja

14.  Živković Nikola

15.  Vušurović Ksenija

16.  Simobović Aleksandra

16

14

14

12

12

11

6

4

4

 

Arsenijević Milana I sreda 11.03.2020. u 15h

Anđelković David I sreda 11.03.2020. u 15h

Srijemac Ljubica I sreda 11.03.2020. u 15h

Pavlović Đorđe I sreda 11.03.2020. u 15h

Kovačević Ivana I sreda 11.03.2020. u 15h

Gvozdić Nikolina I sreda 11.03.2020. u 15h

Pećanac Laura I sreda 11.03.2020. u 15h

Milišić Jelena I sreda 11.03.2020. u 15h

Bosić Vanja K četvrtak 12.03.2020. u 8h

Vuković Nikola K četvrtak 12.03.2020. u 8h

Pantelić Milena K četvrtak 12.03.2020. u 8h

Trninić Tijana K četvrtak 12.03.2020. u 8h

Antić Maja K četvrtak 12.03.2020. u 8h

Bokanić Nevena K četvrtak 12.03.2020. u 8h

Mitrović Nikolina K četvrtak 12.03.2020. u 8h

Kontić Aleksandra K četvrtak 12.03.2020. u 8h

Popović Anja K četvrtak 12.03.2020. u 8h

 

Tekst uneo: mikimfh