Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

Datum: 10. 03. 2020.


STOMATOLOGIJA

1. Doc. dr Aleksandra Ilić - Doc. dr Ivana Kolarov Bjelobrk

Datum: 13. 03. 2020.

Student: Nataša Konstantinović

 

2. Doc. dr Snežana Tadić - Doc. dr Marija Vukoja

Datum: 12. 03. 2020.

Student: Biljana Majkić

 

3. Prof. dr Milovan Petrović - Doc. dr Bojan Zarić

Datum: 12. 03. 2020.

Student: Mirjana Malidžan

 

4. Doc. dr Bojan Zarić - Prof. dr Milovan Petrović

Datum: 12. 03. 2020.

Student: Minja Vlahović

 

5. Prof. dr Gordana Panić - Doc. dr Violeta Kolarov

Datum: 11. 03. 2020.

Student: Aleksandar Lukić

 

6. Prof. dr Aleksandar Savić - Doc. dr Tijana Ičin

Datum: 11.03. 2020.

Student: Tamara Jovović

 

7. Prof. dr Nevena Sečen - Prof. dr Jasna Trifunović

Datum: 13. 03. 2020.

Student: Aleksandra Malidžan

 

8. Prof. dr Ivana Urošević - Doc. dr Ivana Bajkin

Datum: 13. 03. 2020.

Student: Dunja Nikolić

 

Šef Katedre za internu medicinu

Prof. dr Dušanka Obradović, s.r.

 

 

 

Tekst uneo: internamedicina