Opširniji pregled

 

MEDICINSKI FAKULTET

 UNIVERZITET U NOVOM SADU

KATEDRA ZA OFTALMOLOGIJU

ISPIT: OFTALMOLOGIJA

MARTOVSKI ISPITNI ROK:  DATUM 10.3.2020.

REZULTATI TESTA:

TEST SU POLOŽILI/ PASSED THE TEST

1.     MARIJANA OSTOJIĆ 27/34

2.     JELENA BOGOVAC 23/34

3.     MIRELA ALIJA 27/34

4.     SANJA ANIČIĆ 19/34

5.     TIJANA MILANKOVIĆ 19/34

6.     NATALIJA IVKOVIĆ 19/34

7.     NEVENA TODOROVIĆ 29/34

8.     JEVROSIMA PAVLOVIĆ 22/34

9.     FILIP SRNKA  21/34

10.  NEDELJKA ROŽIĆ 25/34

11.  LJUBAN BLANUŠA 29/34

12.  MAŠA JAVORNIK 30/34

13.  JELENA JOVOVIĆ 24/34

14.  NATAŠA STOJANOVIĆ 28/34

15.  BOJANA ĆORIĆ 28/34

16.  TIJANA RAKIĆ 24/34

17.  KAROLINA KAJAI 27/34

18.  MIRJANA KLJAJIĆ 29/34

19.  MILAN VUJANIĆ 22/34

20.  NINA MARIA KARAC 18/34

21.  OMER CHERTOC 24/34

22.  STEPHANIE ANNE WHITE 18/34

23.  ESONDANI MOHAMED 26/34

24.  MARIJA KOMAROVA 31/34

25.  BRANKA CVETANOVIĆ 23/34

TEST NIJE POLOŽIO/ TEST FAILED

1.     VANJA MARTINOVIĆ 17/34

2.     MARIJA STAMENKOVIĆ 15/34

3.     MAŠA ČOMIĆ 15/34

4.     SANJA MARIĆ 13/34

5.     DARIJAN NOVAKOVIĆ 17/34

6.     KATARINA MILIĆEVIĆ 15/34

7.     LOAY KARMAD 9/34

8.     MARGARETA MEŠTROVIĆ 15/34

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA / PRACTICAL EXAM

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 1 DO 8 DOC. DR A. MILJKOVIĆ SREDA 11.03.2020. U 8H

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 9 DO 17 PROF DR D. GRKOVIĆ ČETVRTAK 12.03.2020. U 9H

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 18 DO 25 DOC. DR A. MILJKOVIĆ ČETVRTAK 12.03.2020. U 12H

STUDENTS FROM NUMBER 18 TO 25 DOC. DR A.MILJKOVIĆ 12.03.2020. AT 12.00H (NOON)

USMENI DEO ISPITA/ ORAL EXAM:

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 1 DO 8 PROF. DR V.ČANADANOVIĆ SREDA 11.03.2020. U 12.30H

STUDENTI POD REDNIM BROJEM 9 DO 17 PROF. DESANKA GRKOVIĆ, ČETVRTAK 12.03.2020 U 9H

STUDENTS FROM NUMBER 18 TO 25 PROF. DR N.BABIĆ FRIDAY 13.03.2020. AT 9.00h

 

ŠEF KATEDRE - CHIEF OF OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT

PROF DR VLADIMIR ČANADANOVIĆ

Tekst uneo: DrMiljkovic