Opširniji pregled

 

REZULTATI ISPITA IZ ONKOLOGIJE I NEGE

Martovski rok 2020.

                                                                                      BROJ BODOVA                       OCENA

1.       Ivanović Danilo                                                      53                                   DEVET (9)

2.       Šipka Aleksandar                                                   54                                   DEVET (9)

3.       Baroš Marija                                                           55                                   DESET (10)

4.       Đurić Nina                                                                57                                  DESET (10)

5.       Čukov Miloš                                                            50                                   DEVET (9)

6.       Fenjveši Ana Žofia                                                  55                                  DESET (10)

7.       Stanić Vanja                                                             55                                  DESET (10)

8.       Hraško Anela                                                           54                                  DEVET (9)

9.       Vojnović Milica                                                       51                                   DEVET (9)

10.   Đurić Stefan                                                             58                                   DESET (10)

11.   Martinović Milica                                                    49                                   DEVET (9)

12.   Nikolić Sara                                                               56                                   DESET (10)

13.   Ravić Simona                                                            42                                   SEDAM (7)

14.   Kandić Mila                                                               55                                   DESET (10)

15.   Krgović Danilo                                                          54                                   DEVET (9)

16.   Golić Gorjana                                                            53                                   DEVET (9)

 

 REZULTATI ISPITA SPECIJALNA RADIOTERAPIJA

Martovski rok 2020.

                                                                                      BROJ BODOVA                       OCENA

1.       Blanuša Vedrana                                                53                                   DEVET (9)

 

 UNOS OCENA: Četvrtak, petak i ponedeljak (12,13 i 16.3.2020.) u 13h; javiti se u direktorijum IOV

Sremska Kamenica,                                                                     Prof.dr Zoran Radovanović

11.03.2020.                                                                                     Šef Katedre za Onkologiju

Tekst uneo: zoranradovanovic