Opširniji pregled

 UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

Datum: 11. 03.  2020.

 

VAZNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IV GODINA - PREDAVANJA IZ INTERNE MEDICINE - PROMENA MESTA ODRZAVANJA PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU UTORKOM I ČETVRTKOM:

 

PREDAVANJA KOJA SE ODRZAVAJU UTORKOM I ČETVRTKOM, OD SUTRA, 12. 03. 2020. GODINE ODRZAVAĆE SE U AMFITEATRU U SREMSKOJ KAMENICI A PREDAVANJA PETKOM KAO I DO SADA KAKO JE OBJAVLJENO.

 

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

RASPORED PREDAVANJA IZ INTERNE MEDICINE ZA STUDENTE MEDICINE ZA ŠKOLSKU 2019/2020

 

IV GODINA, VIII SEMESTAR

  

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА  ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2020/20ГОДИНЕ- 4. ГОДИНА

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

7:30 – 9:05

ПСИХИЈАТРИЈА

Амфитеатар 1

 

9:15-12:15 П1

9:15 – 10:45 Д3

9:45 – 11:15 ИБ2

 

11:00 – 12:30 Д4

 

12:15-15:15 П2

 

 

7:30 – 9:05

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

Амфитеатар, Институт у Сремској Каменици

 

10:0012:15

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

вежбе

 

13:00 – 14:30 ИБ1

 

 

 

7:30 – 9:05

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ

Амфитеатар 1

 

9:10 – 10:45

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

Амфитеатар 1

 

11:00 – 12:30 Д1

11:00 - 14:00 П3

11:00 – 12:30 ИБ4

 

 

 

 

 

7:30 –9:05

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

Амфитеатар, Институт у Сремској Каменици

 

10:0013:00

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

вежбе

 

 

7:30-9:05

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

Амфитеатар 1

 

 

 

9:15-12:15П4

9:15 – 10:45 Д2

9:30 – 11:00 ИБ3

 

 

 

 

PREDAVANJA ĆE SE OD SUTRA, 12. 03. 2020. ODRŽAVATI UTORKOM I ČETVRTKOM U AMFITEATRU U SREMSKOJ KAMENICI 

 

PREDAVANJA PREDAVAČA SA KLINIKE ZA INTERNE BOLESTI I ZAVODA ZA TRANSFUZIOLOGIJU SE ODRŽAVAJU U SALI ZA PREDAVANJA KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI I SPRAT

PETKOM NA MEDICINSKOM FAKULTETU U AMFITEATRU 1 (SVI PREDAVAČI)

(po 2 časa predavanja)

 

 

 

 

 

 

PULMOLOGIJA

 

18. 02. 2020. Utorak

 

7.30 – 8.15      SLEEP APNEA SINDROM............................................... Prof. dr I. Kopitović

8.20 – 9.05      TUMORI PLUĆA ................................................................... Prof. dr N. Sečen

 

20. 02. 2020 Četvrtak

7.30 – 8.15      TNM KLASIFIKACIJA TUMORA PLUĆA.......................... Doc. dr T. Šarčev

8.20 - 9.05      TERAPIJA TUMORA PLUĆA (hemioterapija)..................... Prof. dr N. Sečen

 

21. 02. 2020. Petak

7.30 – 8.15      TERAPIJA TUMORA PLUĆA (biološka terapija).................. Doc. dr B. Zarić

8.20 – 9.05      MALIGNI PLEURALNI MEZOTELIOM................................ Prof. dr N.Sečen

25. 02. 2020. Utorak

 

7.30 – 8.15      BOLESTI PLEURE I MEDIJASTINUMA............................... Doc. dr B. Zarić

8.20 – 9.05      PNEUMONIJE (etiologija, patogeneza i klinička slika)....... Prof. dr M. Đurić

 

27. 02. 2020. Četvrtak

 

7.30 – 8.15      PNEUMONIJE (dijagnostika, terapija i komplikacije) ........ Prof. dr M. Đurić

8.20 – 9.05        RETKE I BOLESTI PLUĆA U IMUNOKOMPROMITOVANIM STANJIMA.....................................................................................................................               .............................................................................................. Prof. dr M. Đurić

 

28. 02. 2020. Petak

7.30 – 8.15      PLUĆNI APSCES, BRONHIEKTAZIJE, CISTIČNA 
                        FIBROZA PLUĆA............................................................... Doc. dr V. Kolarov

8.20 – 9.05      TRANSPLANTACIJA PLUĆA............................................... Prof. dr N. Sečen

03. 03. 2020. Utorak

7.30 – 8.15      PROFESIONALNE BOLESTI PLUĆA...................................... Doc. dr M. Ilić

8.20 – 9.05      SARKOIDOZA..................................................... Prof. dr Z. Pavlović Popović

 

05. 03. 2020. Četvrtak

 

7.30 – 8.15      BOLESTI INTERSTICIJUMA PLUĆA.................. Prof. dr S. Kašiković Lečić

8.20 – 9.05      RESPIRATORNE BOLESTI UZROKOVANE INHALACIJOM GASOVA, PARA I PRIMENOM LEKOVA ................................................................... Doc. dr D. Bursać

06. 03. 2020. Petak

 

7.30 – 8.15      TUBERKULOZA PLUĆA (etiologija, patogeneza i klinička slika)

Prof. dr S Kašiković Lečić

8.20 – 9.05      TUBERKULOZA PLUĆA (dijagnoza i terapija)............. Prof. dr Vesna Kuruc

 

10. 03. 2020. Utorak

 

7.30 – 8.15      MULTIREZISTENTNA TUBERKULOZA PLUĆA............... Prof. dr V Kuruc

8.20 – 9,05      BOLESTI PLEURE, DIJAFRAGME. REHABILITACIJA PLUĆNIH                         BOLESNIKA........................................................................... Prof. dr V. Kuruc

 

HEMATOLOGIJA

 

12. 03. 2020. Četvrtak

 

7.30 – 8.15      ANEMIJSKI SINDROM.PODELA ANEMIJA

                                    Prof. dr A. Savić

8.20 – 9.05      SIDEROPENIJSKE ANEMIJE I STANJA

            Prof. dr A. Savić

 

13.03.2020. Petak

7.30 – 8.15         EKSTRAKORPUSKULARNE HEMOLIZNE ANEMIJE

                            Prof. dr I. Urošević

8.20 – 9.05        MIKROANGIOPATSKE HEMOLIZNE ANEMIJE

                            Prof. dr I. Urošević                                    

 

17.03.2020. Utorak

7.30 – 8.15          MEGALOBLASTNE ANEMIJE

                                    Prof. dr A. Savić

8.20 – 9.05          NASLEDNE KORPUSKULARNE HEMOLIZNE ANEMIJE

                                    Prof. dr I. Milošević

 

19.03.2020. četvrtak

7.30 – 8.15         SIDEROBLASTNA ANEMIJA I MIJELODISPLASTIČNI SINDROM

                                      Prof.dr ASavić

 

8.20 – 9.05         APLASTIČNA ANEMIJA I PAROKSIZMALNA NOĆNA

                        HEMOGLOBINURIJA

                                     Prof. dr  A. Savić 

 

20.03.2020.Petak

7.30 – 8.15         ANEMIJE KOMPLEKSNE GENEZE I ANEMIJE KOD STARIH OSOBA

                            Doc. dr B. Sekulić

8.20 – 9.05      LEUKOCITOZA,LEUKOPENIJA I AGRANULOCITOZA

                            Doc.dr. B.Sekulić

 

24.03.2020. Utorak

7.30 – 8.15        EOZINOFILIJA, BAZOFILIJA, MONOCITOZA

                            Doc. dr I. Perčić

8.20 – 9.05         MALIGNE HEMATOLOŠKE BOLESTI: ETIOPATOGENEZA,

                           PODELA, TERAPIJSKI PRINCIPI

                           Doc. dr I. Perčić

 

26.03.2020. Četvrtak

7.30 – 8.15         AKUTNA NELIMFOBLASTNA LEUKEMIJA

                           Doc. dr B. Sekulić

8.20 - 9.05         AKUTNA LIMFOBLASTNA LEUKEMIJA         

                           Prof. dr A. Savić

 

27.03.2020. Petak

7.30 – 8.15        HRONIČNA GRANULOCITNA LEUKEMIJA

                            Prof. dr I. Urošević

8.20 – 9.05         ERITROCITOZA, PRAVA POLICITEMIJA

                            Prof. dr I. Urošević

 

31.03.2020. Utorak

7.30 – 8.15        MIJELOFIBROZA I ESENCIJALNA TROMBOCITEMIJA

                            Prof. dr I. Urošević

8.20 – 9.05        HRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA.TRIHOLEUKEMIJA.

                            Doc. dr I. Milošević

 

02.04.2020. Četvrtak

7.30 – 8.15         HODGKINOV LIMFOM

                            Prof. dr A. Savić

8.20 – 9.05         NONHODGKIN LIMFOM B-LIMFOCITA

                            Prof. dr A. Savić

 

03.04. 2020. Petak

7.30 – 8.15         NON HOGKIN LIMFOM T-LIMFOCITA

                            Prof. dr A. Savić

8.20 – 9.05         DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA LIMFADENOMEGALIJE I

                          SPLENOMEGALIJE

                            Prof. dr I. Milošević

 

07.04. 2020. Utorak

7.30 – 8.15       BOLESTI PLAZMOCITNE LOZE. MGUS I MULTIPLI MIJELOM

                            Prof. dr I. Milošević

8.20 – 9.05       OSTALE BOLESTI PLAZMOCITNE LOZE

                           Doc. dr I. Milošević

 

09.04. 2020. Četvrtak

7.30 – 8.15        HEMORAGIJSKI SINDROMI. VASKULOPATIJE

                           Prof. dr I. Urošević

8.20 – 9.05         TROMBOCITOPENIJE I TROMBOCITOPATIJE.

                          Prof. dr I. Urošević

 

10.04.2020. petak

7.30 – 8.15        VON WILLEBRANDOVA BOLEST - UROĐENA I STEČENA.

                          Prof. dr I. Urošević

8.20 – 9.05       UROĐENE I STEČENE HEMOFILIJE.

                          Prof. dr A. Savić   

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Nastava se ne održava od 13.04.-16.04.2020.godine-prolećni raspust

17.04. i 20.04. 2020.godine NERADNI DANI-Uskršnji praznici

 

21.04.2020. utorak

7.30 – 8.15        HIPOPROTROMBINEMIJA, PATOLOŠKA FIBRINOLIZA, DIK        

                                   Prof. dr I. Urošević

8.20 – 9.05       ARTERIJSKE I VENSKE TROMBOZE 

                                Prof. dr I. Urošević

 

23.04.2020. četvrtak

7.30 – 8.15         TRANSPLANTACIJA MATIČNIH ĆELIJA.

                          Doc. Dr B. Sekulić

8.20 – 9.05       MOLEKULSKA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA HEMATOLOŠKIH BOLESTI

                          Doc. dr I. Milošević

 

TRANSFUZIOLOGIJA (KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI I SPRAT SALA ZA PREDAVANJA)

24.04.2020. petak

 

7.30 – 8.15         TERAPIJSKA PRIMENA ERITROCITNIH KRVNIH PRODUKATA

                                 Doc. dr Jasmina Grujić

8.20 – 9.05          TERAPIJSKA PRIMENA PRODUKATA TROMBOCITA

                             Doc. dr Jasmina Grujić

 

28.04.2020. Utorak

7.30 – 8.15          TERAPIJSKA PRIMENA SVEŽE ZAMRZNUTE PLAZME

                             Doc. Dr Zorana Budakov Obradović

 

8.20 – 9.05          PRETRANSFUZIJSKA TESTIRANJA I NEŽELJENI EFEKTI TRANSFUZIJE

                             Doc. Dr Zorana Budakov Obradović

30.04. 2020.Četvrtak

 

7.30 – 8.15          KLINIČKI ZNAČAJ ABO I RH KRVNOGRUPNIH SISTEMA

                             Prof dr Svetlana Vojvodić

 

8.20 – 9.05          HLA SISTEM I TRANSPLANTACIONA IMUNOLOGIJA

                             Prof dr Svetlana Vojvodić

 

KARDIOLOGIJA (AMFITEATAR SREMSKA KAMENICA)

 

05.05.2020.Utorak

7.30 – 8.15        STEČENE SRČANE MANE (aortne)

                           Prof. dr J. Dejanović                   

8.20 – 9.05        KORONARNA BOLEST

                           Prof. dr G. Panić

 

07.05.2020. Četvrtak

7.30 – 8.15        AKUTNI INFARKT MIOKARDA

                            Prof. dr G. Panić

8.20 – 9.05        PATOFIZIOLOGIJA ŠOKNIH STANJA

                            Prof. dr M. Petrović

 

08.05.2020. Petak

7.30 – 8.15        ULTRAZVUK U KARDIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI

                            Prof. Dr A. Stojšić-Milosavljević

8.20 – 9.05          HRONIČNO PLUĆNO SRCE

                            Prof. Dr V. Ivanović

 

12.05.2020. Utorak

7.30 – 8.15       AKUTNO PLUĆNO SRCE

                            Prof. Dr V. Ivanović

8.20 – 9.05        UROĐENE SRČANE MANE

                            Prof. dr J. Dejanović

 

14.05. 2020. Četvrtak

7.30 – 8.15        SINKOPALNA STANJA U KARDIOLOGIJI

                            Doc dr S. Tadić

8.20 – 9.05        ENDOKARDITIS

                          Prof. dr D. Sakač

 

15.05. 2020. Petak

7.30 – 8.15      POREMEĆAJI SRČANOG RITMA

                            Prof. dr D. Kovačević

 8.20 – 9.05       TERAPIJA POREMEĆAJA SRČANOG RITMA

                            Prof. dr D. Kovačević

 

19.05.2020. Utorak

7.30 – 8.15       KARDIOPULMONALNO OŽIVLJAVANJE

                            Prof. dr I. Ivanov

8.20 – 9.05        ELEKTROFIZIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA SRCA IELEKTROTERAPIJA

                            Prof dr D. Kovačević

 

21.05.2020. Četvrtak

7.30 – 8.15       PERIKARDITIS

                            Prof. dr D.Sakač

8.20 – 9.05        PRIMARNA I SEKUNDARNA KARDIOMIOPATIJA

                          Prof. dr A. Stojšić-Milosavljević

 

22.05.2020. Petak

7.30 – 8.15           INVAZIVNA DIJAGNOSTIKA U KARDIOLOGIJI

                            Prof dr I. Ivanov

8.20 – 9.05        INTERVENTNE METODE LEČENJA U KARDIOLOGIJI

                             Prof dr I. Ivanov

 

26.05.2020. Utorak

7.30 – 8.15     ARTERIJSKA HIPERTENZIJA

                            Prof.dr KPavlović 

8.20 – 9.05       REHABILITACIJA KARDIOVASKULARNOG BOLESNIKA

                            Doc dr S. Tadić

 

28.05.2020. Četvrtak

7.30 – 8.15       HRONIČNA SRČANA INSUFICIJENCIJA I NJENO LEČENJE

                            Prof.dr JDejanović

8.20 – 9.05        AKUTNA SRČANA INSUFICIJENCIJA

                            Prof.dr JDejanović

 

29.05.2020. Petak

7.30 – 8.15       REUMATSKA GROZNICA

                            Prof.dr N. Čemerlić-Ađić

8.20 – 9.05         STEČENE SRČANE MANE (mitralne)

                            Prof.dr N. Čemerlić-Ađić

 

02.06.2020. Utorak

7.30 – 8.15         IMAGING TEHNIKE U KARDIOLOGIJI

                            Doc dr A. Ilić

8.20 – 9.05       PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

                           Prof.dr N. Čemerlić-Ađić

 

04.06.2020.Četvrtak

 7.30 – 8.15      BOLESTI ARTERIJA I VENA

                           Prof.dr K. Pavlović

8.20 -9.05         BOLESTI AORTE

                           Prof. dr I. Ivanov

 

05.06.2020. Petak

7.30 – 8.15       TROMBOLITIČKO LEČENJE U KARDIOLOGIJI

                          Prof. dr M. Petrović

8.20 – 9.05       TUMORI SRCA

                           Prof. dr D. Sakač

Novi Sad, 12.02.2020.                                                         Šef Katedre za internu medicinu

                                                                                                 Prof dr Dušanka Obradović

 

 

 

 

Šef Katedre za internu medicinu

Prof. dr Dušanka Obradović, s.r.

 

Tekst uneo: internamedicina