Opširniji pregled

 Dragi studenti,

Kako bi omogućili kontinuitet nastave tokom vanrednog stanja, prilagodićemo se drugačijim vidovima nastave i prenosa znanja i veština iz naše oblasti.

Kako će i komunikacija biti možda teža, molimo da se iz svake grupe odredi po jedan predstavnik grupe, i da on stupi u kontakt sa asistentom/docentom koji vode vežbe u ovom semestru. Ukoliko bude potrebe, asistent/docent se može na taj način javiti predstavnicima.

 

Kontakti asistenata/docenata na koje se javljaju predstavnici grupa:  

Doc. dr Ivan Čapo    ivan.capo@mf.uns.ac.rs

Doc. dr Jelena Ilić-Sabo  jelena.ilic-sabo@mf.uns.ac.rs

Doc. dr Bojana Andrejić-Višnjić    bojana.andrejic-visnjic@mf.uns.ac.rs

Asist. dr Milan Popović   milan.popovic@mf.uns.ac.rs

Asist. dr Dejan Miljković   dejan.miljkovic@mf.uns.ac.rs

 

SEMINARSKI RADOVI: (važi za studente koji nisu već tokom prvog semestra ili do prekida nastave napisali/prezentovali seminarski rad)

ukoliko vam je dodeljena tema za seminarski rad – rad napisan po datim uputstvima pošaljite asistentu/docentu koji vam drži vežbe

ukoliko nemate određenu temu – javite se svom predstavniku grupe. Predstavnik grupe treba da sastavi spisak studenata koji nemaju temu i pošalje svom asistentu/docentu. Kada dobije teme od asistenta/docenta, prosleđuje ih svojim kolegama. Student završen rad šalje svom asistentu/docentu u pdf formatu

- UPUTSTVO za pisanje seminarskih radova je dostupno na  elearning.mf.uns.ac.rs

 

VEŽBE:  Svake nedelje će, ponedeljkom na elearning.mf.uns.ac.rs biti objavljena ppt prezentacija sa reprezentativnim fotografijama preparata, na kojima su označeni histološki detalji (za prethodne dve nedelje je već postavljeno na elearning.mf.uns.ac.rs)

Na osnovu njih, popunjavajte (crtežima) svoje radne sveske.

Imajte na umu da svi obeleženi detalji dolaze u obzir kao detalji na praktičnom ispitu kada za to dođe vreme!

U skladu sa mogućnostima, pokušaćemo da održimo i online vežbe, sa digitalizovanim preparatima koje bismo u redovnim uslovima koristili u našoj nastavi. Ukoliko do toga dođe, nastavnici će kontaktirati predstavnike svojih grupa za detaljniji dogovor.

 

PREDAVANJA: Svake nedelje će, četvrtkom biti objavljena ppt prezentacija predavanja.


Katedra za histologiju i embriologiju

Tekst uneo: dejanmiljkovic