Opširniji pregled

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE 3 GODINA (OPŠTA RADIOLOGIJA)
 

Poštovani studenti, organizovali smo vežbe iz radiologije za Vas odnosno repetitorijum kompletnog gradiva. Kao što ste dolazili na vežbe po grupama , tako ste i sada organizovani.
Raspored je sledeći:
Grupa 1 - 25.05.2020. od 18 h na Med. fakultetu , amfiteatar 1
Grupa 2 - 25.05.2020  od 18 h  na Med fak, amf 2
Grupa 3 - 27.05.2020.  od 18h  na Med fak  amf 1
Grupa 4 - 27.05.2020.  od 18h  na Med fak  amf 2
Grupa 5 - 26.05.2020  od 20h  na Med fak  amf 1

Dolazak je obavezan s obzirom da će repetitorijum  biti organizovan samo u ovom jednom terminu

Tekst uneo: ivanatojic