Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

Datum: 21. 05. 2020.

 

Zakazan je test iz predmeta UKP2 za studente Medicine II godina za 1. jun 2020. godine u Amfiteatru u Sremskoj Kamenici.

Studenti će biti podeljeni u dve grupe s tim što će jedna grupa imati test od 15 do 16 časova a druga od 16 do 17 časova.

 

Podela spiska studenata po grupama će biti naknadno objavljen.

 

Šef Katedre za internu medicinu

Prof. dr Dušanka Obradović, s.r.

Tekst uneo: internamedicina