Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

Datum: 21. 05. 2020.

 

Test iz interne medicine za studente medicine, stomatologije, zdravstvene nege i esej za studente medicine rehabilitacije zakazan je za 2. 06. 2020. godine u Amfiteatru 1 i Amfiteatru 2 Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u periodu od 17-20 časova.

Važenje testa iz prethodnih rokova je do kraja školske 2019-2020. godine.

Uslovi za izlazak na ispit su NEPROMENJENI.

Uslovi za izlazak na ispit - studenti medicine: položeni ispiti iz patološke anatomije, patološke fiziologije, kliničke propedevtike, radiologije, opšte i specijalne farmakologije.

Uslovi za izlazak na ispit - studenti stomatologije: položeni ispiti iz opšte i oralne patologije, patofiziologije, opšte i specijalne farmakologije.

Uslovi za izlazak na ispit - studenti zdravstvene nege: položeni ispiti iz patologije, patofiziologije, farmakologije i kliničke propedevtike.

 Na test poneti hemijsku i grafitnu olovku i indeks.

 Na izvlačenje ispitivača OBAVEZNO poneti indeks.

 U obzir će biti uzeti samo odgovori zaokruženi hemijskom olovkom.


Studenti su u obavezi da nose masku prilikom izlaska na test i usmeni deo ispita.

Studenti neće izvlačiti ispitne komisije jer će komisije biti objavljene za svakog studenta na sajtu. Usmeni deo ispita će biti na Medicinskom fakultetu.

Neophodno je da se studenti koji komisijski polažu ispit jave 24 časa pre izlaska na usmeni deo ispita SAMO PRVOM ISPITIVAČU radi potvrde izlaska na ispit.


Studenti su u obavezi da prijave test i/ili usmeni deo ispita na sledeće e-mail adrese:


- medicina: prijavljuju test ili usmeni ili oba na 
   
e-mail: katedra.interna.med@gmail.com
- stomatologija: prijavljuju test ili usmeni ili oba na 
   e-mail: katedra.interna.sto@gmail.com
- zdravstvena nega: prijavljuju test ili usmeni ili oba na
   e-mail: katedra.interna.zn@gmail.com
- medicinska rehabilitacija: prijavljuju izlazak na esej na
e-mail: katedra.interna.stud@gmail.com

- Medicina i stomatologija na engleskom jeziku prijavljuju izlazak na ispit na e-mail: katedra.interna.eng@gmail.com

 

Napomena: Studenti koji nisu prijavili ispit preko studentskog portala neće biti zavedeni u zapisniku o prijavljenom ispitu, neće moći da izađu ni na test ni na usmeni deo ispita (neće moći da izvlače komisije) jer se upisivanje studenata vrši direktno preko portala i dopisivanje u zapisnik nije moguće.

 

Šef Katedre za internu medicinu

Prof. dr Dušanka Obradović, s.r.

Tekst uneo: internamedicina