Opširniji pregled vesti


Konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2016/2017. godini


Preliminarna rang lista za upis kandidata na master akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije u šk. 2016/2017. godini

Preliminarna rang lista za upis kandidata na master akademske studije zdravstvene nege u šk. 2016/2017. godini 

Konačna rang lista za upis kandidata na master akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije u šk. 2016/2017. godini

Konačna rang lista za upis kandidata na master akademske studije zdravstvene nege u šk. 2016/2017. godini