Opširniji pregled vesti

Izveštaj komisije za izbor u zvanje  istraživač saradnik za  Jovana Javorca za  užu naučnu oblast Interna medicina, stavlja se na uvid javnosti.
 
Uvid u izveštaj može se izvršiti u Službi za nauku u narednih 30 dana, počev od  09.01.2019. 
Služba za nauku