Opširniji pregled vesti

Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Jelenu Čanji zaužu  naučnu oblast farmaceutska tehnologija sa industrijskom farmacijom i kozmetologijom, stavlja se na uvid javnosti.
 
Uvid u izveštaj može se izvršiti u Službi za nauku u narednih 30 dana, počev od 31.01.2019. 
 
Služba za nauku