Opširniji pregled vesti

Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Miloša Vukovića za užu  naučnu oblast Radiologija, stavlja se na uvid javnosti.
 
Uvid u izveštaj može se izvršiti u Službi za nauku u narednih 30 dana, počev od  04.02.2019. 
 
Služba za nauku