Opširniji pregled vesti

Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Nikolinu Pupovac za užu naučnu oblast Anatomija, stavlja se na uvid javnosti.
 
Uvid u izveštaj može se izvršiti u Službi za nauku u narednih 30 dana, počev od  21.03.2019. 
 
Služba za nauku