Opširniji pregled vesti

9.7.2019. godine u 12.30 časova, A2 Medicinskog fakulteta

- NEVENA EREMIĆ KOJIĆ

Naslov doktorske disertacije:
 
„ODNOS IZMEĐU POJEDINIH MARKERA ATEROSKLEROTSKE BOLESTI I DEBLjINE INTIMA-MEDIJA KOMPLEKSA KAROTIDNE ARTERIJE KOD BOLESNIKA SA METABOLIČKIM SINDROMOM“