Opširniji pregled vesti

5.7.2019. godine u 12:00 časova, Svečana sala Medicinskog fakulteta

- DUNJA JAKOVLJEVIĆ

Naslov doktorske disertacije:
"BIOLOŠKO DEJSTVO VODENOG EKSTRAKTA PLODA ŠTAVELJA" ( Rumex crispus L., Polygonaceae )