Praktikumi

Kontakt telefon- 021 / 21 00 121;

Elektronska pošta : skriptamf@uns.ac.rs

Naslov: Praktikum iz organske hemije
Autori: Mihalj Poša, Kosta Popović, Zita Farkaš Agatić

 

Cena: 420,00 dinara

Naslov: Praktikum iz humane genetike
Autorke: Ljiljana Vapa, Dragana Obreht, Mihajla Đan

 

Cena: 220,00 dinara

Naslov: Praktikum iz makroskopskog pregleda u patologiji
Urednica: Milana Panjković

 

Cena: 390,00 dinara

Naslov: Praktikum medicinske biohemije i hemije
Autor: Jela Borota

 

Cena: 520,00 dinara

Naslov: Osnovi industrijske farmacije
Autori: Veljko Krstonošić, Dejan Ćirin

 

Cena: 320,00 dinara

 

Naslov: Pedijatrijska propedevtika
Autori: Nevenka P. Rončević, Tamara D. Vukavić

 

Cena: 330,00 dinara

 

Naslov: Praktikum iz farmaceutske tehnologije, sterilni preparati
Autori: Svetlana Goločorbin Kon, Mladena Lalić Popović

 

Cena: 300,00 dinara

Naslov: Praktikum iz oftalmologije
Autor: Nikola Babić

 

Cena: 320,00 dinara

 

Naslov: Praktikum iz farmaceutske tehnologije, čvrsti preparati
Autori: Svetlana Goločorbin Kon, Mladena Lalić Popović

 

Cena: 450,00 dinara

 

Naslov: Praktikum neorganske hemije
Autori: Ljiljana Vapa, Dragana Obreht, Mihajla Đan

 

Cena: 200,00 dinara

 

Naslov: Praktikum iz neurofiziologije
Autori: Jelena Popadić Gaćeša, Oto Barak

 

Cena: 300,00 dinara

 

Naslov: Praktikum neorganske hemije
Autori: Nataša Milić, Nataša Milošević

 

Cena: 300,00 dinara

 

Naslov: Praktikum iz patološke fiziologije
Autori:  Ferenc Dujmović, Zoran Stošić, Mirjana Đerić

 

Cena: 800,00 dinara

Naslov: Praktikum iz fiziologije
Autori: Đ. Sterio, V. Ivetić, N. Grujić, D. Filipović

 

Cena: 400,00 dinara

Naslov: A practical handbook of pathological histology (for dentistry students)
Autori: Ištvan Klem, Slavica Knežević

Naslov: A practical handbook of pathological histology (for medical students)
Autor: Živka Eri

Cena: 680,00 dinara

Naslov: Praktikum fizičke dijagnostike sa osnovama interne propedevtike
Autor: Lazar Lepšanović

Cena: 380,00 dinara

Naslov: Praktikum medicinske biohemije i hemije (za studente medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene nege )
Autor: Jela Borota

Cena: 500,00 dinara

Naslov: Praktikum iz uvoda u naučnoistraživački rad
Autor: Predrag Đurić

Cena: 230,00 dinara

Naslov: Praktikum iz ginekološko-akušerske dijagnostike i terapije (treće preštampano izdanje)
Autori: Srđan Đurđević, Milenko Bujas, Dimitrije Segedi

Cena: 560,00 dinara

Naslov: Praktikum opšte hemije za studente farmacije
Autori: Nataša Milić, Nataša Milošević

Cena: 220,00 dinara
Naslov: Praktikum iz patološke fiziologije
Autori: Ferenc Dujmović, Zoran Stošić, Mirjana Đerić

Cena: 780,00 dinara, rasprodato
Naslov: Praktikum patološke histologije za studente medicine
Autor: Živka Eri

Cena: 340,00 dinara
   

Naslov: Praktikum iz farmakografije i oblika lekova
Autori: Isidora Samojlik i Olga Horvat

Cena: 170,00 dinara

Naslov: Priručnik praktičnih i seminarskih vežbi iz patološke fiziologije
Autori: Ljiljana Babić, Radoslav Borota, Aleksandar Lučić

Cena: 1.650,00 dinara, rasprodato
Naslov: Infektivne bolesti (drugo izdanje)- prikazi slučajeva, interaktivni priručnik, CD
Autor: Snežana Brkić

Cena: 750,00 dinara
Naslov: Praktikum medicinske biohemije i hemije (za studente medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene nege)
Autor: Jela Borota
           
Cena: 450,00 dinara

Naslov: Praktikum patološke histologije za studente stomatologije
Urednici: Ištvan Klem, Slavica Knežević-Ušaj
           
Cena: 450,00 dinara
   
Naslov: Priručnik praktičnih i seminarskih vežbi iz biohemije i molekularne biologije
Autori: Zoran Kovačević, Karmen Stankov, Katica Bajin Katić

Cena: 140,00 dinara
Naslov: Osnovi urologije i endourologije sa praktikumom
Autor: Jovan Stojkov

Cena: 90,00 dinara, rasprodato

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic