Aktuelnosti

PSANS

Farmaceutska Studentska Asocijacija Novog Sada (PSANS) je osnovana 2004. godine i predstavlja studente farmacije sa odseka za farmaciju na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu
Poslednjih godina je realizovan ili je u toku niz uspešnih projekata i kampanja kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, u okviru Nacionalne asocijacije studenata farmacije (NAPSer), koja je osnovana u oktobru 2008. godine i čiji je PSANS jedan od osnivača.

        Projekti i kampanje:

 • Organizacija Prvog balkanskog kongresa studenata farmacije u Novom Sadu, 2006.godin  Opširnije>>
 • EPSA godišnji kongres u Novom Sadu, 2008. godine Opširnije>>
 • IPSF SEP (program stručne razmene studenata, od 2007.godine) Opširnije>>
 • EPSA TWIN (program multi-razmene studenata, od 2007. godine) Opširnije>>
 • Moving-on (projekat podržan od FIP-a i SZO-a, od 2008. godine) Opširnije>>
 • Farmakoterapijski pristup  Opširnije>> 
 • Savetovanje pacijenata  Opširnije>> 
 • Motivacioni vikend  Opširnije>>
 • Kampanje javnog zdravlja i humanitarne akcije („Slatkiš za osmeh“, Dan borbe protiv pušenja, Dan borbe protiv AIDS-a, akcije merenje šećera u krvi, dobrovoljnog davanja krvi, predavanja i radionice...) Opširnije>> 
 • NAPSer kongres (tradicionalno se održava u novembru mesecu od 2008. godine) Opširnije>> 
 • EPSA IMP (program stručne individualne razmene studenata i svršenih farmaceuta) Opširnije>> 
 • „Reciklaža nije blamaža“ (projekat pokrenut u avgustu 2009. godine) Opširnije>> 
 • „Farmaceuti slušaju glas starijih“ (projekat pokrenut u decembru 2009. godine) Opširnije>> 
 • „Retkost (ne)znači posebnost“ (projekat pokrenut u decembru 2009.godine) Opširnije>> 
 • Stručna ekskurzija Opširnije>> 

Putem tih projekata i kampanja koje sprovodi,  kao i povezivanjem sa kolegama u zemlji i svetu, PSANS teži da pomogne studentima farmacije da postanu kvalitetni i kompetentni zdravstveni profesionalci svesni mesta i značaja farmacije u zdravstenom sistemu i farmaceuta u zdravstvenom timu.

Više informacija o PSANS-u i kontakt - ovde
 

Tekst uneo: