Aktuelnosti

Raspored predavanja
 Sudenti koji upisuju drugu godinu doktorskih studija su u obavezi da prijave Izborni granski predmet.

Spisak izbornih predmeta nalazi se na sajtu Fakulteta, na stranici Plan i program.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic