Aktuelnosti

Raspored predavanja


Studenti doktorskih studija overavaju letnji semestar u periodu od 21.6.-23.6.2017. godine. Studenti su u obavezi da pre overe semestra popune anonimnu elektronsku anketu koja se odnosi na kvalitet nastave, rad nastavnika i saradnika, kao i uslove studiranja u školskoj 2016/17. godini u periodu od 13.6.-17.6.2017. godine u elektronskoj čitaonici u periodu od 9-14h. Potvrdu o popunjenoj anketi potrebno je predati u Službu za doktorske studije prilikom overe semestra.

Studenti mogu ostaviti indekse u Službi za doktroske studije do 16.6.2017. godine do 14h radi dobijanja potpisa o odslušanoj nastavi iz predmeta Principi dobre kliničke prakse.

Predavanje iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom, kod prof. dr Biljane Božin, održaće se 15.6.2017. godine u 16 časova u amfiteatru Zavoda za farmaciju. Nakon predavanja studenti će dobiti potpise, ukoliko student nije u mogućnosti da prisustvuje predavanju popunjen indeks može ostaviti na portirnici Zavoda za farmaciju.

Predavanje iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom, kod prof. dr Veljka Krstonošića, održaće se 12.6.2017. godine u 17 časova u amfiteatru Zavoda za farmaciju.

Materijal sa predavanja iz predmeta Medicina zasnovana na dokazima

Raspored predavanja iz predmeta Principi dobre laboratorijske prakse
 
Promena plana nastave u letnjem semestru 2017:
 
Doc. dr Vesna Mijatović će nastavu pod nazivom Značaj i primena principa DLP u Dobroj kliničkoj praksi održati 10.05.2017. (umesto 17.05.2017.)  u učionici Katedre za farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet Novi Sad (3. sprat) u do sada već određenom terminu (od 15 časova).
 
Prof. dr Ljiljana Suvajdžić (064/152-6626) će nastavu održati prema redovnom rasporedu 24.05.2017. na Zavodu za farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad – Primena DLP u mikrobiološkoj laboratoriji.
 
Za sva pitanja i obaveštenja se možete obratiti rukovodiocima predmeta – prof. dr Isidori Samojlik na Katedri za farmakologiju i toksikologiju (tel. 021/522-172, e-mail isidora.samojlik@mf.uns.ac.rs ) ili doc. dr Nikoli Ćuriću na Katedri za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu (064/80-59-550).

Raspored predavanja iz Principa rada u javnom zdravlju
Predavanje kod prof. dr Marice Mikov Miladinov će se održati 6.4.2017. u IZJZV (sala na IV spratu u 15h).

Predavanja iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu kod prof. dr Aleksandre Doronjski, održavaće se svakog četvrtka od 16.35 u A1 počev od 9.3.2017. godine. 

Predvanja iz predmeta Principi dobre kliničke prakse kod prof. dr Ivane Urošević, odžavaće se svake srede od 15.00 u A1, počev od 22.3.2017. godine. 
Predavanje koje je zakazano za 17.5.2017. od 15 časova u A1, održaće se u isto vreme na Zavodu za farmakologiju u učionici br. 2

Predvanja iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini kod prof. dr Jelene Mihaljev Martinov, održaće se subotom od 9.00 časova u A2:
 
- 11.3.2017.
- 1.4.2017.
- 8.4.2017. - predavanje će biti održano od 8.00 časova.
- 22.4.2017. - predavanje će se održati na FTN od 8.30. Sastanak ispred Departmana za robotiku FTN-a
- 29.4.2017. - predavanje će početi u 8.30

Vežbe iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini odžaće se u računarskoj učionici:
 
- 6.5.2017. od 8.30 – 18.30     I grupa studenata sa brojem indexa od 1042/16 do 1060/16
- 13.5.2017. od 8.30 – 18.30   II grupa studenta sa brojem indexa od 1061/16 do 1077/16
- 20.5.2017. od 8.30 – 18.30   III grupa studenta sa brojem indexa od 1078/16 do 1095/16 i broj 959/15
- 27.5.2017. od 8.30 – 18.30   IV grupa studenata sa brojem indexa od 1097/16 do 1111/16 i brojevi indexa 837/13 i 1157/16-P
 
Student treba da pripremi izlaganje po temi koju sam izabere u trajanju do 3 minuta.

 Obaveštenje za studente treće godine koji nisu završili studije u predviđenom roku, a imaju prijavljenu tezu i imenovanog mentora


Sudenti koji upisuju drugu godinu doktorskih studija su u obavezi da prijave Izborni granski predmet.

Spisak izbornih predmeta nalazi se na sajtu Fakulteta, na stranici Plan i program.

Tekst uneo: IvanaMaksimovic