Savet


Odluka o izboru dekana i prodekane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u školskoj 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018.


Komisija za sprovođenje postupka glasanja za dekana i prodekane


Izveštaj komisije za sprovođenje izbora za dekana i prodekana


Poziv za sednicu Saveta


Odluka o razrešenju članova Saveta predstavnika studenata


Zapisnik sa 13. sednice Saveta


Kandidati za dekana


 Korigovani izveštaj komisije za izbor dekana


Izveštaj Komisije za sprovođenje izbora dekana i prodekana o toku postupka utvrđivanja kandidata za izbor dekana


Odluka Nastavno-naučnog veća o utvrđivanju predloga dva kandidata za dekana Medicinskog fakulteta


 Izveštaj Komisije za utvrđivanje predloga dekana Medicinskog fakulteta za mandatni period od 01.10.2015- 30.09.2018.


 

Tekst uneo: