Aktuelnosti

24/01/2020

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI

Opširnije >>>

Arhiva

Specijalna edukacija i rehabilitacija - master

  

 

Tabela 5.1 Raspored predmeta po semestrima i godinama studija blok tabela 

 

 

 
 
 Šifra
 Naziv predmeta 
Sem. 
 Broj časova
 
 
 
 ESPB 
 T
 P
 SIR
SVEGA 
1. 
Mas.etik.ser.1.1.
I
15
15
 
30
3.0
2.
Mas.stat.ser.1.1.
I
15
15
 
30
3.0
3.
Mas.inf.ser.1.1.
I
30
45
 
75
5.0
4.
Mas.nir.ser.1.1.
I
15
60
 
75
6.0
5.
Mas.kvl.ser.1.1.
I
15
60
 
75
6.0
6. 
Mas.eng.ser.1.2.
 I + II
60
0
 
60
3.0
7.
Mas.izb.ser.1.2.
Izborni predmet
 I + II
30
150
 
180
16.0
8. Mas.epo.ser.1.2. Programi edukacije i profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom            
9. Mas.iop.ser.1.2. Metodološki okvir u izradi individualnih obrazovnih programa            
10. Mas.ursd.ser.1.2. Metodičko-didaktički principi u korišćenju  metoda i uređaja za rehabilitaciju senzomotornih disfunkcija            
 11. Mas.zbz.ser.1.2.            
  Mas.ppo.ser.1.2.            
  Mas.ppr.ser.1.2            
 
Ukupno časova aktivne nastave
 
 
180
 
 
345
 
 
 
 
 
525
 
 
42.0
 
12.
Mas.dip.ser.2.
 II
 
 
200
200
 18.0 
Ukupno časova nastave 
 725
Ukupno ESPB 
 
60.0
 
* U osnovnim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije ima više od 30 ESPB koji pripadaju medodičkim, pedagoškim i psihološkim predmetima.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic