Aktuelnosti

Strani projekti


MEĐUNARODNI PROJEKTI

ERASMUS + “Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia – ReFEEHS”


Otvoren poziv za program SCOPES 2013-2016

U okviru regionalnog programa naučnoistraživačke saradnje (SCOPES 2013-2016) koji se finansira iz sredstava Vlade Švajcarske Konfederacije, a sprovodi pod pokroviteljstvom Švajcarske nacionalne fondacije za nauku (SNSF) objavljen je 1. poziv za prijavljivanje zajedničkih istraživačkih projekata koji će biti otvoren do 20. septembra 2013.godine.
Ovaj program je fokusiran na promociju istraživačkih projekata visokog kvaliteta, na poboljšanje uslova rada u institucionalizovanim okvirima, koji treba da omoguće dalje podizanje nivoa istraživačkog rada i na bolju integraciju pojedinaca istraživača i institucija u međunarodnu naučnu zajednicu.

U ovom pozivu istraživači se mogu prijavljivati za:

- finansiranje prisustva na konferencijama;
- zajedničke istraživačke projekte;
- finansijsku podršku u pripremnoj fazi projekta;
- finansijsku podršku za valorizaciju rezultata projekta

Više detalja i dokumentacija potrebna za prijavljivanje nalazi se na sajtu:
http://www.snf.ch/e/funding/calls/Pages/calls.aspx?NEWSID=1950&WEBID=F6B532FB-64ED-466F-8816-193D4DE8DC94 

Drugi poziv za program SCOPES biće raspisan na proleće 2014. godine.


 IPA MAĐARSKA-SRBIJA

Odobreni projekti za finansiranje u okviru trećeg poziva IPA programa prekogranične saradnje
 
Naziv: Cross-border biomarker research of ovarian cancer

Akronim: CrossBiomark

Učenici: Doc. dr Aljoša Mandić, Milica Živaljević, Dejan Ninčić, Ivana Jurišin, Renata Grbović

 PROJEKTI KOJI SU PROŠLI U OKVIRU PROGRAMA IPA MAĐARSKA-SRBIJA  

  1. DEVTEGEN
    Učesnici: Vejnović Tihomir, Novakov-Mikić Aleksandra, Bogavac Mirjana, Kulauzov Marija, Drašković Biljana, Klajić Dubravka, Grbović Renata
  2. MOLTUMOR
    Učesnici: Gordana Bogdanovic, Slavica Knežević-Ušaj, Dimitar Jakimov, Lidija Aleksić, Goran Marušić, Milan Lucić, Renata Grbović
  3. BANAMOCA
    Učesnici: Mihalj Poša, Ana Sebenji, Jovan Popović, Nataša Milošević, Marko Erak, Milan Lucić, Renata Grbović  

Projekat MOLTUMOR
 
1. Izveštaj o radnom sastanku
2. Izveštaj o radnom sastanku

Tekst uneo: IvanaMaksimovic