Služba za doktorske studije i specijalizacije

Zaposleni:

Ime i prezime
Naziv radnog mesta
Broj telefona
E-mail adresa
 
Darinka Nenadić šef Službe 6615-706 zdravstvene.specijalizacije@mf.uns.ac.rs  
Sanja Moljac tehnički saradnik za specijalizacije 6615-706  zdravstvene.specijalizacije@mf.uns.ac.rs  
Ivana Jurišin
stručni saradnik za nauku
6615-706
ivana.jurisin@gmail.com  
Nataša Moskalj
viši tehnički saradnik za doktorske studije
6615-697
doktorske.studije@mf.uns.ac.rs
Rad Službe sa strankama je svakog radnog dana osim ponedeljkom.
Dragana Rodić
viši tehnički saradnik za doktorske studije
6615-697
doktorske.studije@mf.uns.ac.rs

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic