Aktuelnosti

Statut

Na osnovu člana 53. tačka 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 100/2007-Autentično tumačenje), 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 (Autentično tumačenje), 68/2015 i člana 185. Statuta Univerziteta u Novom Sadu od 28.12.2010. godine (izmene i dopune 23.03.2012., 11.10.2012., 26.02.2013., 15.11.2013., 30.05.2014., 4.06.2015. i 29.01.2016. godine), na 3. sednici Saveta Univerziteta održanoj 16. maja 2016. godine, data je saglasnost na Statut Medicinskog fakulteta u Novom Sadu koji je donet na sednici Saveta Medicinskog fakulteta dana 29. marta 2016. godine.
 
Statut stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja na sajtu Fakulteta tj. dana 27.05.2016. godine.
 
Danom stupanjanovog Statuta prestaje da važi Statut od 30.06.2011. godine sa izmenama i dopunama od 7.05.2013. i 26.02.2014. godine.

Tekst Statuta možete pogledati ovde>>


Saglasnost Senata Univerziteta na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koja je doneta na sednici Saveta Fakulteta dana 10. oktobra 2016. godine možete pogledati ovde>>


19.12.2016. Prečišćen tekst Statuta možete preuzeti ovde>>


24.05.2017. Izmene i dopune Statuta od 27.02.2017. možete preuzeti ovde>>


11.09.2017. Izmene i dopune Statuta od 08.05.2017. možete preuzeti ovde>>

Tekst uneo: IvanaMaksimovic