Aktuelnosti

Eskulap

ESKULAP

    U okviru izdavačke delatnosti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2006. godine objavljuje se i studentski naučno-stručni časopis Eskulap. Godišnje se objavljuje jedan volumen sa četiri broja u štampanoj i elektronskoj formi. Ideja dekana Medicinskog fakulteta, prof. dr Stevana Popovića, bila je da se omogući publikovanje naučno-istraživačkih radova studentima medicinskih nauka, da se studenti podstaknu i zainteresuju za naučno-istraživački rad kao i da se informišu o najnovijim dostignućima iz oblasti medicinskih nauka.
  U časopisu se publikuju originalni naučno-stručni radovi koji su recenzirani po merilima i standardima u našoj zemlji, a svoje radove mogu da objave studenti medicinskih nauka (medicina, stomatologija, farmacija, zdravstvena nega) sa svih fakulteta u zemlji i inostranstvu.
  Recenziranje pristiglih radova obavljaju članovi Redakcijskog odbora kojeg čine profesori Medicinskog fakulteta. Od samog početka, Eskulap ima uspešnu saradnju i sa recenzentima iz inostranstva (USA, Holandija).
    Glavni urednik je odgovoran za konačnu odluku o prihvatanju ili odbijanju rada.
   Časopis ima Uređivački odbor i Izdavački savet, a za svoj rad odgovara Nastavno-naučnom veću i Savetu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

IMPRESSUM

Glavni i odgovorni urednik Redakcijski odbor 
Goran MITROVIĆ Prof. dr Nada MIHIĆ 
  Doc. dr Karmen STANKOV 
Zamenik glavnog i odgovornog urednika Doc. dr Damir LUKAČ 
  Prof. dr Dušan LALOŠEVIĆ 
Ivana ŽUTIĆ  Prof. dr Nada VUČKOVIĆ 
  Prof. dr Pavle BUDAKOV 
Sekretar Prof. dr Vera JERANT-PATIĆ 
Vedrana KARAN Prof. dr Mirjana ĐERIĆ 
  Prof. dr Jovan POPOVIĆ 
Uređivački odbor  Doc. dr Aleksandar DRAŠKOVIĆ 
Tijana VUJANIĆ  Prof. dr Stevan POPOVIĆ 
Andrijana SEKULIĆ  Prof. dr Đorđe POVAŽAN 
Marina PANDUROV  Prof. dr Nevena SEČEN 
Vukadin MILANKOV  Doc. dr Jadranka DEJANOVIĆ 
Nenad ĐERMANOV Prof. dr Dušan JOVANOVIĆ 
Izdavački savet  Doc. dr Jasna TRIFUNOVIĆ 
Prof. dr Stevan POPOVIĆ  Prof. dr Edita STOKIĆ 
Prof. dr Aleksandar MILIČIĆ  Prof. dr Zora PETROVIĆ 
Prof. dr Milan SIMIĆ  Prof. dr Zoran MRĐA 
Prof. dr Nikola GRUJIĆ  Prof. dr Igor MITIĆ 
Prof. dr Tomislav CIGIĆ  Prof. dr Snežana BRKIĆ 
Prof. dr Jovan POPOVIĆ  Prof. dr Slobodan STOJANOVIĆ 
Prof. dr Dubravka MARKOVIĆ  Doc. dr Marija ŽARKOV 
Dr sc. med. Silvija BRKIĆ  Prof. dr Aleksandar KNEŽEVIĆ 
Goran MITROVIĆ  Prof. dr Aleksandra NEDIĆ 
Ivana ŽUTIĆ  Doc. dr Duško KOZIĆ 
Vedrana KARAN  Doc. dr Larisa BLAŽIĆ 
  Prof. dr Dubravka MARKOVIĆ 
Lektor za srpski jezik  Prof. dr Tomislav CIGIĆ 
Dragica PANTIĆ. prof.  Prof. dr Miroslava PJEVIĆ 
  Prof. dr Aleksandar MILIČIĆ 
Lektori za engleski jezik  Prof. dr Pavle JEREMIĆ 
Marija VUČENOVIĆ, prof.  Prof. dr Svetozar SEČEN 
Zoran MAROŠAN, prof.  Prof. dr Mirjana BOGAVAC 
Vuk MARKOVIĆ, prof.  Prof. dr Rajko JOVIĆ 
  Prof. dr Slobodanka LATINOVIĆ 
UDK  Prof. dr Aleksandar CVEJIĆ 
Zorica ĐOKIĆ, viši bibliotekar  Doc. dr Aleksandra MIKOV 
  Prof. dr Slavica STEFANOVIĆ 
Obrada literature  Prof. dr Budimka NOVAKOVIĆ 
Dr sc. med. Silvija BRKIĆ   Prof. dr Nada MAČVANIN 
  Doc. dr Eržebet AČ-NIKOLIĆ 
Ključne reči  Prof. dr Milan SIMIĆ 
Marija VUČENOVIĆ, prof.  Međunarodni redakcijski odbor
  Dušica VULEVIĆ-CVETKOVIĆ, M.D., M.Sc. 
Izdavač  Department of Medical Oncology 
Medicinski fakultet  Fox Chace Cancer Center, Philadelphia, USA  
Univerzitet u Novom Sadu   
Hajduk Veljkova 3  Nataša JOVANOVIĆ, Pharm.D., PhD.
21000 Novi Sad  Deparment of Pharmaceutics
Srbija  Organon, The Netherlands  
   
Kontakt  Dieter BETTELHEIM, M.D., PhD.
Tel.:+381 21 420-678  Department for Prenatal diagnostics and therapy
Fax.:  +381 21 66-24-153  City Hospital, Vienna, Austria
E-mail:   Wolfgang HOLZGREVE, M.D., PhD. 
eskulap@live.com   University-Women’s Hospital  
  Basel, Switzerland
Priprema i štampa  
SYMBOL i SP PRINT, Novi Sad   
 
 
Preuzimanje časopisa ESKULAP u elektronskoj formi

VOLUMEN I

ESKULAP
Februar 2006, Volumen I, broj 1
Download (zip)
(6.0 MB)

 
ESKULAP
Jun 2006, Volumen I, broj 2
Download (zip)
(4.0 MB)

ESKULAP
Septembar 2006, Volumen I, broj 3
Download (zip)
(4.0 MB)

 
ESKULAP
Decembar 2006, Volumen I, broj 4
Download (zip)
(15.0 MB)

VOLUMEN II
 
ESKULAP
Mart 2007, Volumen II, broj 1
Download (zip)
(2.0 MB) 

 
ESKULAP
Jun 2007, Volumen II, broj 2
Download (zip)
(4.0 MB) 

 
ESKULAP
Septembar 2007, Volumen II, broj 3
Download (zip)
(4.0 MB)  

 
ESKULAP
Decembar 2007, Volumen II, broj 4
Download (zip)
(4.0 MB)  
 
VOLUMEN III

 

ESKULAP
Mart - jun 2008, Volumen III, broj 1-2

Download (zip)
(6.3 MB)


 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic