Aktuelnosti

Studije

Kontakt telefon- 021 / 21 00 121021 / 21 00 121;

Elektronska pošta : skriptamf@uns.ac.rs

Naslov: Repetitorijum i test-pitanja iz ginekologija i akušerstva
Urednik: Srđan Đurđević

Cena: 740,00 dinara

Naslov: Repetitorijum i test-pitanja iz ginekologija i akušerstva
Urednik: Srđan Đurđević

Cena: 740,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz hemije za pripremu prijemnog ispita
Urednice: Mira Popović, Mirjana Vojinović Miloradov

Cena: 250,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz zdravstvene nege za pripremu prijemnog ispita
Autorke: Dragana Milutinović, Mirjana Bokun

Cena: 470,00 dinara

Naslov: Repetitorijum iz citologije, histologije i organologije
Autorii: Ljiljana Somer, Matilda Đolai, Dušan Lalošević

Cena: 200,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz psihologije za pripremu prijemnog ispita
Urednici: Vojislava Bugarski Ignjatović, Tatjana Krstić, Nina Brkić Jovanović, Biljana Obradović

Cena: 480,00 dinara

Naslov: Upotreba funkcijskih ispitivanja u dijagnozi bolesti
Urednik: Zoran Stošić, Radoslav Borota

Cena: 1200,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz bakteriologije sa parazitologijom
Urednik: Marija Kulauzov, Zora Jelesić, Mira Mihajlović Ukropina

Cena: 250,00 dinara

Naslov: Zbirka pitanja iz Otorinolaringologije
Urednik: Rajko M. Jović

Cena: 400,00 dinara

Naslov: Repetitorijum iz osnova pedagogije
Autor: Snežana Babić Kekez, Bojana Perić Prkosovački

Cena: 270,00 dinara

Naslov: Repetitorijum iz hemije
Autor: Tatjana Ćebović

Cena: 500,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz uvoda u naučnoistraživački rad
Autor: Predrag Đurić

Cena: 190,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz zdravstvene nege za pripremu prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
Autor: Dragana Milutinović, Mirjana Bokun

Cena: 440,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz psihologije za pripremu prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
Autor: Vojislava Bugarski, Nina Brkić-Jovanović, Tatjana Krstić, Biljana Obradović

Cena: 440,00 dinara

Naslov: Repetitorijum sa test-pitanjima iz medicine i prava
Autor: Stojan Petković, Miljen Maletin

Cena: 240,00 dinara

Naslov: Repetitorijum iz citologije, histologije i organologije sa primerima test pitanja za studente medicine, stomatologije, farmacije, medicinske rehabilitacije i zdravstvene nege
Autor: Ljiljana Somer, Matilda Đolai, Dušan Lalošević

Cena: 240,00 dinara

Naslov: Zbirka pitanja iz otorinolaringologije za studente medicine i stomatologije
Autor: Rajko Jović

Cena: 400,00 dinara

Naslov: Test pitanja iz fiziologije (četvrto preštampano izdanje)
Autor: Vesna Ivetić

Cena: 200,00 dinara

Naslov: Opšta medicina - test pitanja za studente stomatologije
Autor: Radoslava Doder, Verica Đuran

Cena: 180,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz bakteriologije sa parazitologijom
Autor: Marija Kulauzov, Zora Jelesić, Mira Mihajlović Ukropina

Cena: 220,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz farmakologije i toksikologije
Autor: Kornelija Đaković-Švajcer, Milan Stanulović, Ana Sabo, Momir Mikov, Jovan Popović

Cena
: 450,00 dinara
Naslov: Test-pitanja iz hemije (za prijemni ispit na fakultete medicinske, stomatološke i biološke struke)
Autor: Mira Popović, Mirjana Vojinović-Miloradov

Cena
:
240,00 dinara
Naslov: Test-pitanja iz zdravstvene nege
Autor: Dragana Milutinović, Mirjana Bokun

Cena: 440,00 dinara
Naslov: Calculations in medical Chemistry
Autor: Mirjana Vojinović - Miloradov

Cena: 220,00 dinara
Naslov: Multiple choice questions pathophysiology and labaratory medicine
Autor: Milenko Kulauzov

Cena: 220,00 dinara
Naslov: Repetitorijum i testovi iz neurologije
Autor: Čongor Nađ

Cena: 250,00 dinara
Naslov: Repetitorijum i test pitanja iz hemije za studente medicine
Autori: Mira Popović, Mirjana Vojinović - Miloradov   

Cena: 220,00 dinara, rasprodato
Naslov: Test pitanja iz medicinske rehabilitacije
Autor: Kosta Savić

Cena: 140,00 dinara

 

 

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic