Aktuelnosti

Studije

Medicinski fakultet u Novom Sadu nudi sledeće mogućnosti: 

Integrisane osnovne i diplomske akademske studije-master:

 • Medicina (program na srpskom i engleskom jeziku) – Integrisane studije u trajanju 6 godina (12 semestara; 360 ESPB) kojima se stiče visoko obrazovanje i zvanje lekara (doktor medicine)
 • Stomatologija (program na srpskom i engleskom jeziku) – Integrisane studije u trajanju 5 godina (10 semestara; 300 ESPB) kojima se stiče visoko obrazovanje i zvanje stomatologa (doktor stomatologije)
 • Farmacija (program na srpskom i engleskom jeziku)  - Integrisane studije u trajanju 5 godina (10 semestara; 300 ESPB) kojima se stiče visoko obrazovanje i zvanje farmaceuta (magistar farmacije)  

Studije prvog stepena

 • Zdravstvena nega (program na srpskom jeziku)  - Akademske studije u trajanju 4 godine (8 semestara; 240 ESPB) kojima se stiče visoko obrazovanje i zvanje organizator zdravstvene nege
 • Zdravstvena nega (program na srpskom jeziku)  - Strukovne studije u trajanju 3 godine (6 semestara; 180 ESPB) kojima se stiče zvanje strukovna medicinska sestra
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija (program na srpskom jeziku)  - Akademske studije u trajanju 4 godine (8 semestara; 240 ESPB) kojima se stiče visoko obrazovanje i zvanje u zavisnosti od smera za koji se opredeli:   
 
 • Diplomirani defektolog (u dodatku diplomi: Inkluzivno obrazovanje)
 
 • Diplomirani defektolog (u dodatku diplomi: Višestruka ometenost)
 
 • Diplomirani defektolog (u dodatku diplomi: Logopedija)

Usklađenost programa sa preporukama Bolonjske deklaracije i priznavanje diploma u inostranstvu

Od školske 2005/06 godine nastava za studije medicine, stomatologije i farmacije se izvodi po novom Planu i programu studija koji je usklađen sa planovima i programima medicinskih fakulteta u regionu i evropskih medicinskih fakulteta. Suštinu izmene plana i programa osnovnih studija čine:

 • Sažimanje i restruktuiranje programskih sadržaja i uvođenje jednosemestralnih kurseva umesto višesemestralnih
 • Uvođenje praktične nastave već od prve godine kroz predmete Uvod  u kliničku praksu i Prva pomoć
 • Uvođenje elektivnih kurseva od  druge godine studija
 • Evropski sistem prenosa bodova (ESPB) primenjuje se od školske 2006/07 godine.
 • Diplome Medicinskog fakulteta u Novom Sadu priznate su u inostranstvu, uz obaveznu nostrifikaciju.
   

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic