Udžbenici

Kontakt telefon- 021 / 21 00 121;

Elektronska pošta : skriptamf@uns.ac.rs   

Naslov: Oštećenje vida i komorbidna stanja
Urednici: Branka Jablan I Špela Golubović

Cena: 800,00 dinara
Naslov: Osnovi farmakoekonomije I farmakoepidemiologije
Urednik: Zdenko Tomić

Cena: 570,00 dinara

Naslov: OSNOVI KLINIČKE PATOFIZIOLOGIJE, 4. izdanje
Urednici: Zoran Stošić i Radoslav Borota

Cena: 3.620,00 dinara

Naslov: Akušerstvo (drugo preštampano izdanje)
Urednici: Aleksandra Novakov Mikić i Tihomir Vejnović

Cena: 1.050,00 dinara
        

Naslov: Farmakologija sa toksikologijom za studente stomatologije
Urednici: Isidora Samojlik, Momir Mikov

Cena: 1280,00 dinara

        

Naslov: Ishrana i zdravlje
Urednici: Budimka Novaković i Fatima Jusupović

Cena: 1020,00 dinara

        

Naslov: Interna medicina za studente zdravstvene nege
Urednik: Ivan Kopitović

Cena: 2070,00 dinara

        

Naslov: Otorinolaringologija, hirurgija glave i vrata
Urednik: Rajko M. Jović

Cena: 4100,00 dinara

 

Naslov: Osteologija
Autorke:  Ljubica Stojšić Džunja, Ljilja Mijatov Ukropina, Danica Obradović

Cena: 760,00 dinara

        

Naslov: Anestezija sa perioperativnom medicinom
Urednica: Biljana Drašković

Cena: 1100,00 dinara

Naslov: Ginekologija
Urednik: Srđan Đurđević

Cena: 1700,00 dinara

Naslov: Biofarmacija 2
Autorka: Mirjana Bećarević

Cena: 730,00 dinara

Naslov: Fiziologija za studente zdravstvene nege
Urednik: Miodrag Drapšin

Cena: 1000,00 dinara

Naslov: Zdravstvena nega u dermatovenerologiji
Urednici: Milan Matić, Ljuba Vujanović

Cena: 1200,00 dinara

Naslov: Rana intervencija u detinjstvu
Autorka: Špela Golubović

Cena: 750,00 dinara

Naslov: Oftalmologija
Autori: Nikola Babić, Vladimir Čanadanović

Cena: 2500,00 dinara

Naslov: Anatomija karlice
Autori: Biljana Srdić Galić, Siniša Babović, Danica Obradović

Cena: 320,00 dinara

Naslov: Farmakologija sa toksikologijom za studente stomatologije
Urednici: Isidora Samojlik, Momir Mikov

Cena: 950,00 dinara
Naslov: Anatomija ruke
Autorke: Marija Mihalj, Ljubica Stojšić Džunja

Cena: 430,00 dinara
Naslov: Venerologija
Autor: Zoran Golušin

Cena: 360,00 dinara
Naslov: Patologija
Urednici: Pavle Budakov, Živka Eri

Cena: 1130,00 dinara
Naslov: Anatomija za studente zdravstvene nege
Urednica: Ljubica Stojšić Džunja

Cena: 570,00 dinara
Naslov: Biohemija za studente zdravstvene nege
Urednica: Tatjana Ćebović

Cena: 840,00 dinara
Naslov: Akušerstvo
Urednici: Aleksandra Novakov Mikić, Tihomir Vejnović

Cena: 850,00 dinara
Naslov: Anatomija noge
Autorke: Marija Mihalj, Ljubica Stojšić Džunja, Dušica Marić

Cena: 500,00 dinara
Naslov: Anatomija centralnog nervnog sistema 
Urednica: Radmila Gudović

Cena: 450,00 dinara
Naslov: Psihijatrija (četvrto izdanje) 
Urednice: Aleksandra Nedić, Olga Živanović

Cena: 990,00 dinara

Naslov: Neorganska hemija 
Autorke: Nataša Milić, Nataša Milošević


Cena: 3000,00 dinara

Naslov: Biohemija i genetika naslednih 
bolesti
Autorka: Karmen Stankov
Dostupan: u biblioteci Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 

Naslov: Statistika u farmaciji
Autorka: Zagorka Lozanov Crvenković

Cena: 780,00 dinara

Naslov: Urologija
Urednik: Goran Marušić

Cena: 370,00 dinara

Naslov: Osnovi kliničke patofiziologije
Urednici: Zoran Stošić, Radoslav Borota

Cena: 2500,00 dinara

Naslov: Interna medicina za studente zdravstvene nege
Urednik: Ivan Kopitović

Cena: 1100,00 dinara

Naslov: Humana genetika
Autor: Feodora Popić Paljić

Cena: 240,00 dinara

Naslov: Fizička hemija
Autor: Mihalj Poša

Cena: 1900,00 dinara

Naslov: Infektivne bolesti za studente medicine
Urednice: Vesna Turkulov, Snežana Brkić

Cena: 800,00 dinara

Naslov: An outline of medical ethics
Urednik: Artur Bjelica

Cena: 330,00 dinara

Naslov: Pedijatrija
Urednica: Jadranka Jovanović - Privrodski

Cena: 2300,00 dinara

Naslov: Opšta anatomija
Urednica: Marija Mihalj

Cena: 330,00 dinara

Naslov: Biohemija za studente zdravstvene nege
Urednica: Tatjana Ćebović

Cena: 660,00 dinara

 

Naslov: Uvod u kliničku praksu II
Urednica: Jadranka Dejanović

Cena: 200,00 dinara

Naslov: Biofizika
Urednica: Nataša Todorović

Cena: 670,00 dinara

        

Naslov: Anatomija za studente zdravstvene nege
Urednica: Ljubica Stojšić Džunja

Cena: 560,00 dinara

        

Naslov: Osnove neurohirurgije
Urednici: Petar Vuleković, Tomislav Cigić, Željko Kojadinović

Cena: 300,00 dinara

        

Naslov: Biofarmacija
Autorka: Mirjana Bećarević

Cena: 320,00 dinara

        

Naslov: Anatomija noge
Autori: Marija Mihalj, Ljubica Stošić Džunja, Dušica Marić

Cena: 400,00 dinara

        

Naslov: Sudska medicina
Urednici: Milan Simić, Branislav Budakov

Cena: 850,00 dinara

        

Naslov: Patologija
Urednici: Pavle Budakov, Živka Eri

Cena: 950,00 dinara

        

Naslov: Biohemija za studente zdravstvene nege
Autor: Tatjana Ćebović

Cena: 330,00 dinara

        

Naslov: Bromatologija, nutritivna vrednost, i bezbednost hrane
Autori: Budimka Novaković, Ljilja Torović

Cena: 800,00 dinara

        

Naslov: Uvod u naučnoistraživački rad
Autor: Predrag Đurić

Cena: 350,00 dinara

        

Naslov: Ishrana i zdravlje
Autori: Budimka Novaković, Fatima Jusupović

Cena: 800,00 dinara

Naslov: Psihijatrija
Autori: Aleksandra Nedić, Olga Živanović

Cena: 900,00 dinara

Naslov: Otorinolaringologija, hirurgija glave i vrata
Urednik: Rajko M. Jović

Cena: 2000,00 dinara

Naslov: Uvod u kliničku praksu I - opšti deo
Autori: Slobodan M. Mitrović, Milan Stanković

Cena: 320,00 dinara

Naslov: Dečja hirurgija
Autori: Radoica Jokić, Dušanka Dobanovački

Cena: 600,00 dinara

Naslov: Primena statistike u medicinskim istraživanjima
Autori: Vera Grujić, Đorđe Jakovljević

Cena: 300,00 dinara

Naslov: Ortopedija i traumatologija za studente medicinske rehabilitacije
Autori: Dragan Savić, Miroslav Milankov

Cena: 400,00 dinara

Naslov: Infektivne bolesti za studente medicine
Autori: Vesna Turkulov, Snežana Brkić

Cena: 800,00 dinara

Naslov: Karlica: Anatomija čoveka za studente medicine 
Autori: Biljana Srdić Galić, Siniša Babović, Danica Obradović

Cena: 220,00 dinara

Naslov: Uvod u naučnoistraživački rad
Autor: Predrag Đurić

Cena: 300,00 dinara

Naslov: Epidemiologija
Autor: Zoran Radovanović

Cena: 600,00 dinara

Naslov: Osnovi kliničke patofiziologije
Autori: Zoran Stošić, Radoslav Borota

Cena: 2000,00 dinara

Naslov: Anatomija za studente zdravstvene nege
Autor: Ljubica Stojšić-Džunja

Cena: 380,00 dinara

Naslov: Anatomija čoveka
Autori: Mirela Erić, Danica Obradović

Cena: 350,00 dinara

Naslov: Ortopedija za studente specijalne rehabilitacije i edukacije
Autori: Miroslav Milankov, Dragan Savić, Danijela Ilić Stošović

Cena: 350,00 dinara

Naslov: Javno zdravlje za studente stomatologije
Autori: Marija Jevtić i Eržebet Ač Nikolić

Cena: 260,00 dinara

Naslov: Pedijatrija za studente medicine
Autor: Jadranka Jovanović Privrodski

Cena: 1.700,00 dinara

Naslov: Patologija
Autori: Pavle Budakov, Živka Eri

Cena: 700,00 dinara

Naslov: Primena statistike u medicinskim istraživanjima
Autori: Vera Grujić, Đorđe Jakovljević

Cena: 300,00 dinara

Naslov: Opšta medicina za studente stomatologije
Autori: Radoslava Doder, Verica Đuran

Cena: 520,00 dinara

Naslov: Uvod u medicinu sa teorijom medicine
Autor: Jovan Maksimović

Cena: 380,00 dinara

Naslov: Statistika u farmaciji (drugo prerađeno izdanje) i Statističke formule i tabele
Autor: Zagorka Lozanov Crvenković

Cena: 450,00 dinara

Naslov: Humana genetika (drugo izdanje)
Autor: Feodora Popić-Paljić

Cena: 400,00 dinara
Naslov: Interna medicina (3 knjige)
Autor: Dušan  Pejin

Cena: 4000,00 dinara
Naslov: Infektivne bolesti za negom zaraznih bolesnika
Autor: Grozdana Čanak

Cena: 750,00 dinara
Naslov: Osnovi onkologije i palijativna nega onkoloških bolesnika
Urednik: Darjana Jovanović

Cena:
690,00 dinara
Naslov: Socijalna medicina
Urednici: Đorđe Jakovljević, Vera Grujić

Cena: 370,00 dinara
Naslov: Gerijatrija za studente medicine
Urednik: Jovan Vukadinov

Cena: 800,00 dinara

Naslov: Biohemija i molekularna biologija
Autor: Zoran L. Kovačević

Cena: 650,00 dinara

Naslov: Gerijatrija i nega starih osoba
Autor: Jovan Vukadinov

Cena: 480,00 dinara
Naslov: Infektivne bolesti za studente stomatologije
Autor: Snežana Brkić

Cena: 300,00 dinara
Naslov: Medicinska psihologija i opšta psihopatologija
Autor: Aleksandar Knežević

Cena: 200,00 dinara

Naslov: Psihijatrija
Autor: Aleksandar Knežević

Cena: 350,00 dinara

 

Tekst uneo: ivanatojic