Vesti

DatumKratak opis 
15/11/2018Materijal za 1. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
13/11/201822.11.2018. TANJA LAKIĆ, odbrana doktorske disertacijeOpširnije >>>
22/10/2018Materijal za 39. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
16/10/2018Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač saradnik za Tatjanu Maravić za užu naučnu oblast StomatologijaOpširnije >>>
10/10/2018Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač saradnik za Tijanu Vujanić Stankov za naučnu oblast MedicinaOpširnije >>>
08/10/2018Materijal za 38. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
28/09/2018Materijal za 37. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
26/09/2018K O N K U R S za izbor u zvanje objavljen u listu „Poslovi“ dana 26. 09. 2018. godineOpširnije >>>
13/09/2018Materijal za 36. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
06/07/2018K O N K U R S za izbor u zvanje objavljen u listu „Poslovi“ dana 04. 07. 2018. godineOpširnije >>>
22/06/2018Materijal za 35. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
08/06/2018Materijal za 34. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
29/05/2018Materijal za 33. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
23/05/2018Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Ivanu Stojić za užu naučnu oblast RadiologijaOpširnije >>>
21/05/2018Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Pavla Banovića za užu naučnu oblast PatologijaOpširnije >>>
11/05/2018Materijal za 32. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
10/05/2018Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Jelenu Nišević za užu naučnu oblast OnkologijaOpširnije >>>
04/05/2018Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Slavicu Lazarević za užu naučnu oblast Farmakologija sa toksikologijom i kliničkom farmakologijomOpširnije >>>
27/04/2018Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Evgenija Novtu za užu naučnu oblast StomatologijaOpširnije >>>
27/04/2018Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Tamaru Tešić za užu naučnu oblast Otorinolaringologiju Opširnije >>>
PREV 1 2 3 4 5 6 7 NEXT