Vesti

DatumKratak opis 
21/03/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Nikolinu Pupovac za užu naučnu oblast Anatomija.Opširnije >>>
19/03/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-saradnik za Mladena Bjelana za užu naučnu oblast Radiologija.Opširnije >>>
15/03/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Sonju Petrović za naučnu oblast MedicinaOpširnije >>>
14/03/2019Materijal za 5. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
06/03/201922.3.2019. MIRJANA UDICKI, odbrana doktorske disertacijeOpširnije >>>
06/03/201914.3.2019. ANDRIJANA MILANKOV, odbrana doktorske disertacijeOpširnije >>>
05/03/201915.3.2019. TATJANA MARAVIĆ, odbrana doktorske disertacijeOpširnije >>>
04/03/201915.3.2019. DRAGANA MILOŠEVIĆ, odbrana doktorske disertacijeOpširnije >>>
27/02/201911.3.2019. JELENA ZVEKIĆ SVORCAN, odbrana doktorske disertacijeOpširnije >>>
11/02/2019Materijal za 4. sednicu Nastavno naučnog većaOpširnije >>>
14/02/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Samija Hašima za užu naučnu oblast Radiologija.Opširnije >>>
11/02/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Minu Maričić za naučnu oblast MedicinaOpširnije >>>
07/02/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Nebojšu Lasicu za naučnu oblast MedicinaOpširnije >>>
06/02/2019K O N K U R S za izbor u zvanje objavljen u listu „Poslovi“ dana 06. 02. 2019. godineOpširnije >>>
04/02/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Miloša Vukovića za užu naučnu oblast Radiologija.Opširnije >>>
31/01/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Jelenu Čanji za užu naučnu oblast farmaceutska tehnologija sa industrijskom farmacijom i kozmetologijom.Opširnije >>>
30/01/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Aleksandru Milutinović za uču naučnu oblast Humana genetika.Opširnije >>>
30/01/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Katarinu Otašević za užu naučnu oblast StomatologijaOpširnije >>>
29/01/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Dunju Vesković za naučnu oblast Medicina.Opširnije >>>
29/01/2019Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Nevenu Djurdjevic za naučnu oblast Medicina.Opširnije >>>
PREV 1 2 3 4 5 6 NEXT