Коришћење учионица као простора за учење

Поштоване колеге,

Имајући у виду велико интересовање студената за учење у читаоницама, а с обзиром на лимитиране просторне капацитете Факултета и постојеће читаонице, Колегијум декана је у договору са заводима икатедрама, којима посебно захваљујемо, донео одлуку да се за учење, односно као простор за учење, од 4.12.2017. године могу користити:

1. Учионица испред Завода за фармакологију и токсикологију сваког дана 18−22 часа (50 места),

2. Учионица испред Завода за физиологију, сваког дана 17−22 часа (50 места)

Напомена: Колегијално вас молимо да се према наведеним просторима односите крајње домаћински, да у миру и тишини спремате своје испите.

УЧИОНИЦЕ И ПРЕТПРОСТОР СНИМАЋЕ КАМЕРЕ, А ЕЛЕКТРОНСКА УЧИЛА И ТЕЛЕВИЗОРИ БИЋЕИСКЉУЧЕНИ. ПОРТИРИ ЋЕ СЕ СТАРАТИ О ОТВАРАЊУ УЧИОНИЦА И О ЊИХОВОМ КОРИШЋЕЊУ. ПРЕ НЕГО УЂЕТЕ У ПОМЕНУТЕ УЧИОНИЦЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ДЕЖУРНОМ ПОРТИРУ ЗА КЉУЧ.

Колегијум декана