Здравствене специјализације

Обавештење о преузимању уговора о специјализацијама за специјализанте КЦВ-а уписаних у октобру 2017. године


Обавештење за шефове катедри


Обавештење за специјализанте из Оралне хирургије који се уписују у октобарском уписном року 2017/2018. године


Одлука о упису на специјализације и уже специјализације у октобарском уписном року 2017/2018. године


Конкурс за упис на здравствене специјализације и уже специјализације у октобарском испитном року 2017/2018.

ДОПУНА КОНКУРСА - Кандидати који се пријављују за уже специјализације је потребно да уз сву документацију доставе и 2 фотографије


Испитни рокови за полагање специјалистичког испита


Информатор за здравствене специјализације


ЈАВНЕ ОДБРАНЕ


ПРИЈАВА ЗА ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.
Попунити и доставити у службу од 01.09. - 15.09.2017. год.


Упутство за полагање и одбрану завршног рада из ужих специјализација


Усвојени план и програм специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду


Усвојени план и програм ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду


Ценовник за здравствене специјализације Објављен:10.07.2017.


Распоред наставе за школску 2017/2018. годину


Правилници