Служба за финансијско-рачуноводствене послове

021/421-235

Контакт телефон: 021/421-235, локал 3482 и 3481.