CAMPUS EUROPAE

www.campuseuropae.org

University of Novi Sad and Campus Europae

Guide for CAMPUS EUROPAE incoming students

Опште информације о програму CAMPUS EUROPAE (CЕ)

Међународни програм мобилности студената Цампус Еуропае који се реализује под окриљем Европске универзитетске фондације са седиштем у Луксембургу, бави се разменом студената основних и мастер студија између универзитета укључених у ЦЕ мрежу, а у оквиру следећих области: Природних наука, Медицине, Права, Техничких наука, Језика и књижевности, Социологије, Економије, Педагогије, Туризма, Филозоfiје, Политичких наука

Све области су организоване у седам ЦЕ предметних одбора (Subject Committees): Engineering, Teacher Training, Humanities, Natural Sciences, Business, Law i Medicine.

CAMPUS EUROPAE је веома динамичан пројекат који се развија и шири из године у годину. Почетком 2008. године у њему је 18 универзитета из 16 земаља, од којих је Универзитет у Новом Саду једини представник Републике Србије. Могућности студентске размене се све време проширују увођењем нових дестинација за студирање.

МОГУЋНОСТИ РАЗМЕНЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА У 2015/2016 ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

Драги студенти,Обавештавамо Вас да постоји могућност за размену у оквиру програма ЦАМПУС ЕУРОПАЕ. С обзиром на промене у оквиру самог пројекта, неће бити расписан званичан конкурс на Универзитету.Студентима Медицинског факултета (3., 4. или евентуално 5. година студија) нуди се могућност размене (МЕДИЦИНА и СТОМАТОЛОГИЈА) на следећим факултетима:

ФАКУЛТЕТ / ВЕБ СТРАНИЦА

University of Eastern Finland / http://www.uef.fi/en/terveystieteiden-tiedekunta

University of Lorraine (неопходно знање француског језика) / http://www.univ-lorraine.fr/content/facult%C3%A9-de-m%C3%A9decine

Medical University of Lodz / http://www.umed.pl/eng/

Saint Petersburg State University / http://ifea.spbu.ru/en/international-academic-mobility-students-exčange-programmes-2/details/11/83

Студенти који су заинтересовани за размену у статусу САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ студената могу да се пријаве за овај програм. Евентуално суфинансирање морали бисте да обезбедите сами из расположивих извора – спонзорства, разлицити фондови за стипендирање (неке од могућности можете погледати на сајту Универзитета у Новом Саду- http://www.uns.ac.rs/sr/ )Заинтересовани студенти могу добити детаљније информације о самом програму и условима размене путем телефона 021 544 025 или e-maila: ducamf@uns.ac.rs, а могу доћи и лично у Студентску службу, соба бр. 7, приземље, 11.00-13.00 (Дубравка Клајић).Препоручујемо заинтересованим студентима да се пријаве до 20. фебруара 2015. како бисмо могли благовремено да договоримо све детаље са партнерским универзитетом.Пријава треба да садрзи следеће:

Мотивационо писмо са биографијом (на енглеском језику)Уверење о положеним испитима (за потребе програма Факултет издаје документ на енглеском, тј. Transcript of Records)Попуњен образац Уговора о учењу (предлог курсева које студент намерава да слуша)