CEEPUS

Мобилност - CEEPUS зимски семестар 2015/2016

Ceepus - Central European Exchange Program for University Studies

Програм за размену студената и наставног особља

Основне информације о CEEPUS програму мобилности студената можете погледати на:

http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_događaji/ceepus/ceepus.htm

http://arhiva.tempus.ac.rs/sr/ostali-programi-i-stipendije/ceepus/

Више о конкурсу, начину пријаве и самом програму можете видети на:

www.ceepus.info