Центар за континуирану медицинску едукацију

Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Новом Саду основан је одлуком савета Медицинског факултета 2. октобра 2003. године.

Делатност Центра је континуирана едукација, стручно и научно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника; преквалификација и доквалификација здравствених радника; здравствено просвећивање; допунска едукација студената; и друге едукационе активности у вези са развојем здравства, медицинских наука и интересом Факултета.

Континуирана едукација се састоји од образовних активности које служе да се одржи, развије или повећа знање, вештине и професионална достигнућа и односи које лекар користи да пружи услуге пацијентима, јавности или професији, односно скуп знања и вештина опште признатих и прихваћених од стране стручне јавности у оквиру основних медицинских наука, клиничке медицине и пружања здравствене неге. Овај вид едукације омогућава остварење личног, стручног и научног потенцијала и представља прилику за интерактивну размену знања, ставова и искустава.

Центром за континуирану медицинску едукацију руководи продекан за докторске студије и специјализације Медицинског факултета у Новом Саду проф. др Милица Медић-Стојаноска.

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg


Реализовани програми континуиране едукације, по годинама

 • Континуирана едукација у 2003.
 • Континуирана едукација у 2004.
 • Континуирана едукација у 2005.
 • Континуирана едукација у 2006.
 • Континуирана едукација у 2007.
 • Континуирана едукација у 2008.
 • Континуирана едукација у 2009.
 • Континуирана едукација у 2010.
 • Континуирана едукација у 2011.
 • Континуирана едукација у 2012.
 • Континуирана едукација у 2013.
 • Континуирана едукација у 2014.
 • Континуирана едукација у 2015.
 • Континуирана едукација у 2016.

ОБ РАСЦИ


РОКОВИ

Програми КЕ се достављају у Центар за континуирану медицинску едукацију по роковима:

 • I рок до 5. јануара
 • II рок до 15. марта
 • III рок до 15. јуна
 • IV рок до 15. септембра

Јануар 2017.


Назив курса

Предавач

Датум
одржавања

Акредитација

Број бодова
за предавача

Број бодова
за полазника

1.  

Клиничка електромионеурографија за неурофизиолошке асистенте

М. Цвијановић

16.01- 16.03.

Акредитован

8

4

2.  

Клиничка електромионеурографија

М. Цвијановић

16.01-
16.06.

Акредитован

12

6

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg

Март 2017.


Назив курса

Предавач

Датум
одржавања

Акредитација

Број бодова
за предавача

Број бодова
за полазника

1.  

Конгрес - International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy-From Nuclear to Newclear Medicine

Ј. Михаиловић

2-4.

Акредитован

15

10

2.  

Електроенцефалографија – ЕЕГ

Ј. Михаљев Мартинов

6.03- 05.06.

Акредитован

8

4

3.  

Ултразвучна дијагностика цервикалних и церебралних артерија

П. Сланкаменац

7.03-7.06.

Акредитован

12

6

4.  

Школа цервикалне цитологије за цитоскринере

Ж. Ери

13.03-03.06.

Акредитован

12

6

5.  

Ларингомикроскопска хирургија

Р. Јовић

23-24.

Акредитован

14

7

6.  

Постхируршки бол - опсег проблема
Post surgical pain - scope of the problem

М. Пјевић

25.

Акредитован

10

6

7.  

Први српски сенолошки конгрес

Д. Ђилас

31.03-1.04.

Акредитован

13

8

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg

Април 2017.


Назив курса

Предавач

Датум
одржавања

Акредитација

Број бодова
за предавача

Број бодова
за полазника

1.  

Бетхесда класификација цервикалне цитологије

Ж. Ери

8.

Акредитован

12

6

2.  

Школа за цитоскринере цервикалне цитологије - други ниво школе

Ж. Ери

3- 17.

Акредитован

12

6

3.  

Депресија и различити аспекти примене антидепресива

М. Цвјетковић Бошњак

22.

Акредитован

12

6

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg

Мај 2017.


Назив курса

Предавач

Датум
одржавања

Акредитација

Број бодова
за предавача

Број бодова
за полазника

1.  

Сексуална дисфункција код жена и мушкараца

В. Топалов/ Д. Ковачевић

12.

Акредитован

12

6

2.  

Радиобиолошки ефекти јонизујућег зрачења

Ј. Михаљев Мартинов

26.

Акредитован

12

6

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg

Септембар 2017.


Назив курса

Предавач

Датум
одржавања

Акредитација

Број бодова
за предавача

Број бодова
за полазника

1.  

Симпозијум - Ренална инсуфицијенција и порођај

И.Митић / Д.Вулета

8.

Акредитован

8

4

2.  

Физичка активност у служби здравља (ОДЛАЖЕ СЕ)

М.Ерић 

30.

Акредитован 

12

6

3.  

Ултразвук плућа, плеуре и дијафрагме у дечјем узрасту

Ј. Ловренски

30.

Акредитован

12

6

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg

Октобар 2017.


Назив курса

Предавач

Датум
одржавања

Акредитација

Број бодова
за аутора

Број бодова
за тестиране

1.  

Електромагнетно поље и његов утицај на човека

Ј.Михаљев Мартинов 

20.

Акредитован 

12

6

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg

Новембар 2017.


Назив курса

Предавач

Датум
одржавања

Акредитација

Број бодова
за аутора

Број бодова
за тестиране

1.  

Дијагностичка компјутеризована томографија целог тела - петнаести курс

С.Стојановић/Д.Хаднађев

2-4.

Акредитован

14

7

2.  

Напредне радиолошке технике у ургентним стањима - пети курс

С.Стојановић/Д.Хаднађев

4-5.

Акредитован 

14

7

3.  

Мобинг - облици и регулатива

Ј.Михаљев Мартинов

24.

У поступку

-

-

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg

Децембар 2017.


Назив курса

Предавач

Датум
одржавања

Акредитација

Број бодова
за аутора

Број бодова
за тестиране

1.  

Дисекција темпоралне кости

Д.Данкуц

7-8.

У поступку

-

-

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg

Електронски тест 2017 - 2018.


Назив теста

Аутор теста

Датум

одржавања

Акредитација

Број бодова за аутора

Број бодова
за тестиране

1.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Основе имунизације - шта морате знати да би успешно спроводили имунизацију" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

3.03.2017-
3.03.2018.

Акредитован
за лекаре

7

5

2.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена имунизација и епидемиологија великог кашља" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

3.03.2017-
3.03.2018.

Акредитован
за лекаре

4

2

3.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Основи имунизације за рад медицинских сестара и техничара у систему имунизације са приказом случаја израде плана у вакцинама" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић /
А. Вукас

19.05.2017-
19.06.2018.

Акредитован
за сестре

7

5

4.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена имунизација и епидемиологија дифтерије" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

19.05.2017-
19.05.2018.

Акредитован
за лекаре

7

5

5.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена имунизација и епидемиологија инфлуенце" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

19.05.2017-
19.05.2018.

Акредитован
за лекаре

7

5

6.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - Морбили - епидемиолошке карактеристике, имунизација и елиминација" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

19.05.2017-
19.05.2018.

Акредитован
за лекаре

7

5

7.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена имунизација и епидемиологија полиомијелитиса" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

19.05.2017-
19.05.2018.

Акредитован
за лекаре

7

5

8.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена имунизација и епидемиологија тетануса" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

19.05.2017-
19.05.2018.

Акредитован
за лекаре


7


5

9.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена имунизација и епидемиологија хепатитиса А" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

19.05.2017-
19.05.2018.

Акредитован
за лекаре

6

4

10.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена имунизација и епидемиологија хепатитиса Б" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

19.05.2017-
19.05.2018.

Акредитован
за лекаре

6

4

11.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена имунизација и епидемиологија болести изазваних пнеумококом" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

17.11.2016-
17.11.2017.

Акредитован
за лекаре

4

2

12.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕСТ "Напредни курс - савремена имунизација и епидемиологија ротавирусних инфекција" - www.izjzv.org.rs

В. Петровић

17.11.2016-
17.11.2017.

Акредитован
за лекаре

4

2

http://www.mf.uns.ac.rs/UserFiles/Image/linije/linija_tanka.jpg