Еразмус плус

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области образовања и усавршавања, младих и спорта, у циљу унапређења Европског образовног простора.

У најширем смислу, програм Еразмус+ има следеће приоритете:

 • Унапређење свих нивоа образовања
 • Ојачавање везе између формалног, неформалног и информалног учења
 • Повезивање образовања са светом рада
 • Повећење обима мобилности у европском простору образовања
 • Повезивање земља у погледу образовних политика
 • Еразмус+ траје од 2014. до 2020. године. Укупна средства намењена програму за цео период његовог трајања износе 14,7 милијарди евра. Програм се састоји од три кључна и два специфична дела.

Три кључне активности:

Кључна акција 1 (КА1):

Мобилност

 • Мобилност студената и запослених увисоком образовању
 • Заједнички мастер програми

Кључна акција 2 (КА2):

Пројекти сарадње

 • Изградња капацитета (бивши Темпус)
 • Савези знања
 • Савези секторских вештина
 • Стратешка партнерства

Кључна акција 3 (КА3):

Подршка образовним политикама

 • Подршка реформама образовања на националном нивоу

Земље које учествују у Еразмус+ програму деле се на програмске и партнерске.

Програмске земље су све земље Европске уније, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска и Македонија. Институције из програмских земаља могу учествовати у свим деловима програма.

Партнерске земље су пре свега земље региона који окружује Европску унију, али и све друге земље света. Република Србија је партнерска земља из региона Западног Балкана. Институције из Републике Србије могу учествовати у деловима програма на начин прописан водичем и конкурсима програма Еразмус+.

МОБИЛНОСТ

У оквиру Кључне акције 1 програма Еразмус+ све акредитоване високошколске институције из Републике Србије могу да буду партнери у пројектима мобилности које пријављују високошколске институције из програмских земаља.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима мобилности Еразмус+ КА1 немају (за сада) обавезу потписивања Еразмус повеље. Стога, институцијама из Србије још увек није потребан, нити омогућен, јединствени Еразмус код.

Студенти и запослени универзитета не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, националним агенцијама или канцеларијама Еразмус+.

Могућност пријављивања за стипендије биће оглашена путем конкурса и заснована на потписаним, активним и финансираним међуинституционалним споразумима између одређене високошколске институције из Репубилике Србије и институције из програмске земље.

Модел споразума који високошколске институције из Републике Србије, као партнерске земље, треба да закључе са институцијама из земаља Европске уније, Исланда, Лихтенштајна, Турске или Македоније (као програмских земаља) прописан је од стране програма Еразмус+.

Универзитет у Новом Саду усвојио је Правилник којим се регулише учешће УНС-а у Кључној акцији 1, кредитној мобилности студената и запослених, и тиме регулисао начин закључивања међуинституционалних споразума.

Еразмус+ споразуми Универзитета у Новом Саду

Еразмус+ координатори на Универзитету у Новом Саду у академској 2016/2017. години

Критеријуми за интерну евалуацију пријава за мобилност у Еразмус+ КА1

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КА1 СТИПЕНДИЈА У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+

Запослени УНС-а могу да постану носиоци највише две стипендије у оквиру Кључне активности 1 Еразмус+ програма у току једне академске године, са адекватним временским размаком у коришћењу стипендије (на пример, реализација једне стипендије у зимском и једне стипендије у летњем семестру).

Студенти УНС-а могу да постану носиоци највише једне КА1 стипендије у оквиру Еразмус+ програма мобилности, у току једног степена студија, без обзира на трајање стипендије. Студенти УНС-а који студирају на шестогодишњим интегрисаним студијским програмима могу да постану носиоци највише две КА1 стипендије у оквиру Еразмус+ програма мобилности, без обзира на трајање стипендије. КА1 стипендија у оквиру Еразмус+ програма мобилности може се одности на академску размену, програм за младе или студентску праксу;

Студенти могу да проведу на мобилности максимално 12 месеци на једном степену студија, са изузетком студената који студирају на интегрисаним студијским програмима, који могу да проведу на мобилности и до 24 месеца у току студија. На трајање академске мобилности у односу на трајање студијског програма шодно се примењују одредбе Правилника о мобилности студената и академском признавању периода мобилности Универзитета у Новом Саду;

Студенти УНС-а који се пријављују за Еразмус+ стипендију на нивоу основних студија морају имати најмање 30, а идеално 60 или више стечених ЕСПБ.

КОНКУРСИ

Важно:

Студенти УНС-а који су учествовали у кредитној мобилности програма Еразмус Мундус (једне од мрежа у кључној акцији 2) немају право да користе програм Еразмус+ за кредитну мобилност на истом нивоу студија. Уколико је, међутим, студент користио Еразмус Мундус стипендију за размену на основним студијама, а сада је уписан на мастер програм УНС-а и жели да се пријави за размену на нивоу мастер студија, може да се пријави у оквиру Еразмус+ програма. Исто важи и за мобилност на мастер нивоу преко Еразмус Мундус-а, и затим нову мобилност на нивоу докторских студија преко Еразмус+ програма.

Листа актуелних конкурса за мобилност у оквиру Еразмус+ програма

ДОКУМЕНТИ И ОБРАСЦИ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Еразмус Мундус заједнички мастер програми

Од 2008. године, студенти и запослени Универзитета у Новом Саду имали су прилику да се пријављују за стипендије у оквиру програма „Ерасмус Мундус акција 2 – ЕМ2“, чија је сврха била повећање обима академске мобилности на простору Западног Балкана.У периоду од 2008. до 2015. године, Универзитет у Новом Саду био је пуноправни партнер у 16 Еразмус Мундус мрежа (пројеката).

Програми у оквиру Ерасмус Мундус акције 2 завршени су 2015.године, да би их заменили заједнички мастер програми.

Ови програми су јединствени и специфични, замишљени као интердисциплинарни програми који подстичу сарадњу и заједнички рад високошколских институција из Европе, којима се неретко прикључују и институције и организације из целог света. Настава на овим програмима организује се на више високошколских институција из различитих европских држава и програми воде добијању заједничке односно двоструке или вишеструке дипломе.

Иако су формално настали у оквиру Еразмус Мундус програма, због чега су у називу и задржали то име, ови програми налазе се у оквиру актуелног Еразмус+ програма.

Информације о Erazmus Mundusmaster i PhD програмима доступне су на сајту националне Еразмус канцеларије

http://erasmusplus.rs/stipendije/master-programi/em-zajednicki-master-programi/

http://erasmusplus.rs/stipendije/doktorski-programi/