ЕСКУЛАП

У оквиру издавачке делатности Медицинског факултета у Новом Саду од 2006. године објављује се и студентски научно-стручни часопис Ескулап. Годишње се објављује један волумен са четири броја у штампаној и електронској форми. Идеја декана Медицинског факултета, проф. др Стевана Поповића, била је да се омогући публиковање научно-истраживачких радова студентима медицинских наука, да се студенти подстакну и заинтересују за научно-истраживачки рад као и да се информишу о најновијим достигнућима из области медицинских наука.

У часопису се публикују оригинални научно-стручни радови који су рецензирани по мерилима и стандардима у нашој земљи, а своје радове могу да објаве студенти медицинских наука (медицина, стоматологија, фармација, здравствена нега) са свих факултета у земљи и иностранству.

Рецензирање пристиглих радова обављају чланови Редакцијског одбора којег чине професори Медицинског факултета. Од самог почетка, Ескулап има успешну сарадњу и са рецензентима из иностранства (УСА, Холандија).

Главни уредник је одговоран за коначну одлуку о прихватању или одбијању рада.

Часопис има Уређивачки одбор и Издавачки савет, а за свој рад одговара Наставно-научном већу и Савету Медицинског факултета у Новом Саду.


ИМПРЕССУМ

Главни и одговорни уредник:
Горан МИТРОВИЋ


Заменик главног и одговорног уредника:

Ивана ЖУТИЋ


Секретар:

Ведрана КАРАН


Уређивачки одбор:

Тијана ВУЈАНИЋ
Андријана СЕКУЛИЋ
Марина ПАНДУРОВ
Вукадин МИЛАНКОВ
Ненад ЂЕРМАНОВ


Издавачки савет:

Проф. др Стеван ПОПОВИЋ
Проф. др Александар МИЛИЧИЋ
Проф. др Милан СИМИЋ
Проф. др Никола ГРУЈИЋ
Проф. др Томислав ЦИГИЋ
Проф. др Јован ПОПОВИЋ
Проф. др Дубравка МАРКОВИЋ
Др сц. мед. Силвија БРКИЋ
Горан МИТРОВИЋ
Ивана ЖУТИЋ
Ведрана КАРАН


Лектор за српски језик:

Драгица ПАНТИЋ. проф.


Лектори за енглески језик:

Марија ВУЧЕНОВИЋ, проф.
Зоран МАРОШАН, проф.
Вук МАРКОВИЋ, проф.


УДК:

Зорица ЂОКИЋ, виши библиотекар


Обрада литературе:

Др сц. мед. Силвија БРКИЋ


Кључне речи:

Марија ВУЧЕНОВИЋ, проф.


Издавач:

Медицински факултет
Универзитет у Новом Саду
Хајдук Вељкова 3
21000 Нови Сад
Србија


Контакт

Тел.: +381 21 420-678
Фаx.: +381 21 66-24-153
Е-маил: eskulap@live.com
Припрема и штампа
СYМБОЛ и СП ПРИНТ, Нови Сад


Редакцијски одбор:

Проф. др Нада МИХИЋ
Доц. др Кармен СТАНКОВ
Доц. др Дамир ЛУКАЧ
Проф. др Душан ЛАЛОШЕВИЋ
Проф. др Нада ВУЧКОВИЋ
Проф. др Павле БУДАКОВ
Проф. др Вера ЈЕРАНТ-ПАТИЋ
Проф. др Мирјана ЂЕРИЋ
Проф. др Јован ПОПОВИЋ
Доц. др Александар ДРАШКОВИЋ
Проф. др Стеван ПОПОВИЋ
Проф. др Ђорђе ПОВАЖАН
Проф. др Невена СЕЧЕН
Доц. др Јадранка ДЕЈАНОВИЋ
Проф. др Душан ЈОВАНОВИЋ
Доц. др Јасна ТРИФУНОВИЋ
Проф. др Едита СТОКИЋ
Проф. др Зора ПЕТРОВИЋ
Проф. др Зоран МРЂА
Проф. др Игор МИТИЋ
Проф. др Снежана БРКИЋ
Проф. др Слободан СТОЈАНОВИЋ
Доц. др Марија ЖАРКОВ
Проф. др Александар КНЕЖЕВИЋ
Проф. др Александра НЕДИЋ
Доц. др Душко КОЗИЋ
Доц. др Лариса БЛАЖИЋ
Проф. др Дубравка МАРКОВИЋ
Проф. др Томислав ЦИГИЋ
Проф. др Мирослава ПЈЕВИЋ
Проф. др Александар МИЛИЧИЋ
Проф. др Павле ЈЕРЕМИЋ
Проф. др Светозар СЕЧЕН
Проф. др Мирјана БОГАВАЦ
Проф. др Рајко ЈОВИЋ
Проф. др Слободанка ЛАТИНОВИЋ
Проф. др Александар ЦВЕЈИЋ
Доц. др Александра МИКОВ
Проф. др Славица СТЕФАНОВИЋ
Проф. др Будимка НОВАКОВИЋ
Проф. др Нада МАЧВАНИН
Доц. др Ержебет АЧ-НИКОЛИЋ
Проф. др Милан СИМИЋ

Међународни редакцијски одбор:
Душица ВУЛЕВИЋ-ЦВЕТКОВИЋ, M.D., M.Sc.
Department of Medical Oncology
Fox Chace Cancer Center, Philadelphia, USA
Наташа ЈОВАНОВИЋ, Pharm.D., PhD.
Deparment of Pharmaceutics
Organon, The Netherlands
Dieter BETTELHEIM, M.D., PhD.
Department for Prenatal diagnostics and therapyy
City Hospital, Vienna, Austria
Wolfgang HOLZGREVE, M.D., PhD.
University-Women’s Hospital
Basel, Switzerland

Преузимање часописа ЕСКУЛАП у електронској форми

ВОЛУМЕН I

ЕСКУЛАП
Фебруар 2006, Волумен I, број 1
Download (zip)
(6.0 MB)
ЕСКУЛАП
Јун 2006, Волумен I, број 2
Download (zip)
(4.0 MB)
ЕСКУЛАП
Септембар 2006, Волумен I, број 3
Download (zip)
(4.0 MB)
ЕСКУЛАП
Децембар 2006, Волумен I, број 4
Download (zip)
(15.0 MB)

ВОЛУМЕН II

ЕСКУЛАП
Март 2007, Волумен II, број 1
Download (zip)
(2.0 MB)
ЕСКУЛАП
Јун 2007, Волумен II, број 2
Download (zip)
(4.0 MB)
ЕСКУЛАП
Септембар 2007, Волумен II, број 3
Download (zip)
(4.0 MB)
ЕСКУЛАП
Децембар 2007, Волумен II, број 4
Download (zip)
(4.0 MB)

ВОЛУМЕН III

ЕСКУЛАП
Март - јун 2008, Волумен III, број 1-2
Download (zip)
(6.3 MB)