Формулари

 • Образац за писање извештаја о подобности теме за израду магистарске тезе можете преузети овде
 • Образац захтева за издавање дипломе (по Болоњи) можете преузети овде
 • Образац захтева за издавање дипломе (по старом закону) можете преузети овде
 • Образац за писање извештаја о оцени магистарске тезе можете преузети овде
 • Образац за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета можете преузети овде
 • Образац за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање сарадника Универзитета можете преузети овде
 • Образац за презентацију, асистент/сарадник, можете преузети овде
 • Образац за презентацију, доцент, можете преузети овде
 • Образац за презентацију, ванредни професор, можете преузети овде
 • Образац за презентацију, редовни професор, можете преузети овде
 • 11.01.2017. Упитник за конкурс за избор у наставна звања можете преузети овде
 • Пријаву за конкурс за избор у наставна звања можете преузети овде

Обрасци за дипломске академске студије

Картон наставника (Word dokument)

Картон ментора (Word dokument)

Картон предмета (Word dokument)

Картон предмета - енглески (Word dokument)

Извештај катедре/наставника (Excel dokument)