Историјат


Проф. др Никола Вујић
1960 - 1962. године


Проф. др Драгољуб Димковић
1962 - 1964. године


Проф. др Милош Араницки
1964 - 1965. године


Проф. др Радивој Милин
1965 - 1969.,
1970 - 1971. године


Проф. др Страхиња Маринков
1969 - 1970. године


Проф. др Стојан Вучковић
1971 - 1973. године


Проф. др Михјало Бајић
1973 - 1977. године


Проф. др Душан Н. Поповић
1977 - 1981. године


Проф. др Александар Свишчевић
1981 - 1988. године


Проф. др Александар Момчиловић
1988 - 1992. године


Проф. др Павле Будаков
1992 - 2000. године