Јавне набавке

Датум објаве Јавна набавка Позив за подношење понуда Конкурсна докомунетација Питања и Одговори Одлука о додели уговора Обавештење о закљ. уговору или о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о продужењу рока
24.01.2017. ЈНМВ 6/2017 - Услуге редовног одржавања и сервисирања водовода и канализације преузми преузми
26.01.2017. ЈНМВ 7/2017 - Услуга дубинског чишћења мермерних, гранитних и осталих површина преузми преузми
26.01.2017. ЈНМВ 8/2017 - Набавка лабораторијских дигестора са пратећом услугом демонтаже постојећих и инсталације и валидације новопостављених преузми преузми
27.01.2017. ЈН 5/2017 - Набавка намештаја преузми преузми
27.01.2017. ЈН 6/2017 - Набавка рачунара, рачунарске опреме и сервера преузми преузми
02.03.2017. ЈНМВ 9/2017 - Набавка потрошних и резервних делова за административну опрему за потребе Медицинског факултета Нови Сад преузми преузми
02.03.2017. ЈНМВ 10/2017 - Набавка потрошног материјала и средстава за одржавање хигијене преузми преузми
15.03.2017. ЈНМВ 14/2017 - Набавка капиталних радова на згради преузми преузми
15.03.2017. ЈНМВ 15/2017 - Одржавање софтвера преузми преузми