Контакт

Медицински факултет
Хајдук Вељкова 3
21000 Нови Сад


Телефони деканата: 021/420-677 и 021/420-678

Факс: 021/6624-153

Имејл: dekan@mf.uns.ac.rs


Телефони Студентске службе (Службе за студије првог и другог степена): 021/6621-442 и 021/544-025

Имејл службе за студије првог и другог степена: sanmore@uns.ac.rs, mladena.zeljkovic@mf.uns.ac.rs

Студије на енглеском језику:
Имејл: dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs
телефон: 021/420-102


Телефони службе (за докторске студије) и специјализације: 021/4843-485 и 021/6615-706

Телефон службе за докторске студије: 021/6615-697

Имејл службе за докторске студије и специјализације: doktorske.studije@mf.uns.ac.rs