Мапа факултета

1. Медицински факултет
2. Завод са трансфузију
3. Факултет за фармацију
4. Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику
5. Центар за радиологију
6. Поликлиника
7. Клиника за инфективне болести
8. Ургентни центар (у изградњи)
9. Клиника за очне болести и клиника за ОРЛ
10. Максилофацијална и орална хирургија
Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију
Клиника за урологију
11. Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију
12. Клиника за кожновенеричне болести
13. Клиника за неурохирургију
Клиника за васкуларну и трансплатациону хирургију
Клиника за анестезију и интензивну терапију
14. Клиника за нефрологију и клиничку имунологију
Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
Клиника за гастроентерологију и хепатологију
Клиника за хематологију
Центар за интензивну терапију и токсикологију
15. Клиника за медицинску рехабилитацију
16. Ургентну хирургију и Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплатациону хирургију
17. Клиника за психијатрију и Клиника за неурологију
18. Завод за биохемију
19. Хигијенски завод
20. Стоматологија
21. Дечија болница
22. Дечија рехабилитација