Научна секција

Одређени студентски координатори


Одобрење етичких комисија


О РАДУ НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ

Научна секција је организација која функционише у оквиру Медицинског факултета Нови Сад и чији је циљ окупљање студената и њихово организовано укључивање у научноистраживачки рад, који се одвија на новосадском Медицинском факултету.

Правилник о раду Научне секције можете преузети овде>>


Чланство у Научној секцији

Сваки студент интегрисаних академских студија, основних академских студија, мастер и докторских студија, Медицинског факултета Нови Сад има право да буде члан Научне секције.

Ово чланство је добровољно и представља факултативну активност студента. Чланом секције аутоматски постаје сваки студент који пријави и напише научноистраживачки рад поштујући правилник Научне секције.


Услови за писање рада

Студент може писати рад из предмета којег је положио најмање оценом осам (оценом 8, 9 или 10) што доказује изводом оцена приликом предаје рада. Притом, студенти завршне године, апсолвенти и лекари на стажу могу писати рад из било које области биомедицинских наука чију наставу су одслушали. Детаљније о условима за писање рада у оквиру секције пронађите овде.


Обавезе чланова Научне секције

Одабир предмета из кога ће студент писати рад је први корак ка крајњем циљу, а то је објављивање и презентовање тог рада. Следећи корак је избор ментора.

Студент је обавезан да ступи у контакт са ментором и договори се са њим око теме истраживања, почетка и плана заједничког рада.

Студент може изабрати ментора на следећи начин:

Личним договором студента са будућим ментором на основу афинитета и интересовања за област биомедицине којом се он бави.

Уписивањем својих података уз име жељеног ментора у табели ментора коју објављује Научна секција. У том случају Научна секција позива студента и обавештава га о телефонском контакту и/или е-маил адреси ментора, како би студент ступио у контакт са будућим ментором.

Студент је обавезан да прати новости и обавештења која објављује Научна секција и да поступа према упутствима која она даје.

Такође, студент је обавезан да пријави Научној секцији да је приступио писању рада према упутствима која можете пронаћи овде.

Студент у току једне школске године може имати највише три ауторска рада и бити коаутор на највише два рада. Један рад може имати највише два коаутора.


Услови за (ко)менторство

Ментор и коментор на студентском раду може бити сарадник у настави, асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор и лице бирано у научно звање. У току школске године члан катедре који испуњава ове услове може да буде ментор или коментор на укупно 3 студентска рада.


Годишњи план активности

Конкурс за пријаву радова објављује се на почетку школске године и траје до јануара исте школске године.

Са циљем да олакша процес истраживања својим члановима, Научна секција организује стручна предавања, кроз која се обрађују најзначајније и примењиве теме за научноистраживачки рад.

Рок за предају радова се организује у фебруару. Студенти том приликом предају цео рад са апстрактима на српском и енглеском језику, као и пратећу документацију, које припремају према упутствима секције.

Научна секција затим организује рецензију предатих радова. Рецензије су троструке (три рецензента) и анонимне (имена рецензената су позната само члановима руководства секције), како би се избегла субјективност приликом оцењивања. Пролазна оцена на рецензији (од 6 до 10) се сматра условом за презентацију рада на Конгресу студената Медицинског факултета Нови Сад (,,Мини" конгресу).


Конгреси

Научна секција организује Конгрес студената Медицинског факултета Нови Сад, који сваке године буде одржан у другој половини марта. Студенти тако имају прилику да презентују радове пред комисијом сачињеном од наставника нашег факултета и на тај начин се припреме за презентовање свог истраживања на националном конгресу. Излагање се оцењују, а пролазна оцена чини услов за учешће на Конгресу студената биомедицинских наука Србије са међународним учешћем (национални конгрес).

Национални конгрес је највећа научна студентска манифестација из области биомедицине у нашој земљи. Сваке године крајем априла, овај конгрес окупља око 800 студената из земље и околине.

Након одбране рада на националном конгресу, студенти су у могућности да се самостално пријаве за студентске конгресе у иностранству (Каиро, Порто, Гронинген, Москва, Бања Лука, Загреб, Берлин, Лајден и др.), као и за Интернационални конгрес студената медицине у Новом Саду, којег организује Медицински факултет у Новом Саду на факултету током јула месеца- MSCNS (International Medical Students Congress in Novi Sad). Више информација о међународним конгресима можете наћи овде.

Факултет по препоруци Научне секције стипендира студенте са најбољим радовима за одлазак на ове скупове.

Награђени и најквалитетнији радови, такође, могу бити објављени у научно–стручном часопису студената Медицинског факултета "Ескулап". Најбољи радови са националног конгреса могу бити објављени у научно–стручном часопису "Медицински преглед". Студентски радови се касније могу искористити и као теме за израду дипломских радова.

Образац за суфинансирање трошкова за међународне конгресе


Званичан назив Научне секције

На српском језику: Научна секција Медицинског факултета Нови Сад

На енглеском језику: Scientific Society of Faculty of Medicine Novi Sad

Руководство секције:

Главни координатор

Проф. др Душко Козић


Представник Катедре за судску медицину, хирургију, ургентну медицину, анестезију и периоперативну медицину;

Филип Пајичић 060/350-65-44 filipvoland@gmail.com


Представник Катедре за физиологију, спортску медицину, гинекологију и опстетрицију, медицинску рехабилитацију и општеобразовне предмете;

Милош Малетин 064/46-29-005 milosmaletin1@gmail.com


Представник Катедре за анатомију и педијатрију;

Бењамин Вереш 062/96-16-653 veres.benjamin@yahoo.com


Представник Катедре за радиологију, епидемиологију, хигијену, микробиологију са паразитологијом и имунологијом, социјану медицину, здравствену статистику са информатиком и медицину рада;

Јелена Тривковић 066/416-123 jelena.trivkovic@gmail.com


Представник Катедре за патологију, хистологију и ембриологију, фармакологију и токсикологију и специјалну рехабилитацију и едукацију;

Павле Бановић psychoactive037@gmail.com


Представник за студенте на енглеском језику; Катедра за неурологију, психијатрију и медицинску психологију;

Емőке Цсернус 062/19-22-627 em.csernus@gmail.com


Представник Катедре за патолошку физиологију и лабораторијску медицину, дераматовенерологију, оториноларингологију, офталмологију, физикалну медицину и рехабилитацију и здравствену негу;

Никола Бошковић 061/6432820 nklboskovic@gmail.com


Представник Катедре за интерну медицину, онкологију, инфективне болести и геријатрију;

Вања Андрић 060/6791918 vanja.andric@yahoo.com


Представник Катедре за стоматологију, стоматологију са максилофацијалном хирургијом;

Лука Туцаков 064/2854405 lukazivkotucakov@gmail.com


Представник Катедре за фармацију и биохемију;

Немања Тодоровић 064/6777453 nemanja.todorovic007@gmail.com


Техничка подршка

Јелена Ћурчић


Обавештења Научне секције можете пратити на огласним таблама у холу факултета, на сајту факултета или FaceBook групи.

За сва питања, будите слободни да се обратите члану руководства секције, путем е-маил-а или постављањем питања на FaceBook групи.

е-маил адреса Научне секције: naucna.sekcija.mfns@gmail.com

ФБ група: Научна секција Медицинског факултета Нови Сад

web-site: http://www.mf.uns.ac.rs/naucnasekcija.php

Желимо свима много успеха у научноистраживачком раду!

Руководство Научне секције