Практикуми

Практикуми

Контакт телефон: 021/2100-121;

Електронска пошта: skriptamf@uns.ac.rs


Наслов: Практикум из хумане генетике
Ауторке: Љиљана Вапа, Драгана Обрехт, Михајла Ђан
Цена: 220,00 динара


Наслов: Практикум из макроскопског прегледа у патологији
Уредница: Милана Пањковић
Цена: 390,00 динара


Наслов: Практикум медицинске биохемије и хемије
Аутор: Јела Борота
Цена: 520,00 динара


Наслов: Основи индустријске фармације
Аутори: Вељко Крстоношић, Дејан Ћирин
Цена: 320,00 динара


Наслов: Педијатријска пропедевтика
Аутори: Невенка П. Рончевић, Тамара Д. Вукавић
Цена: 330,00 динара


Наслов: Практикум из фармацеутске технологије, стерилни препарати
Аутори: Светлана Голочорбин Кон, Младена Лалић Поповић
Цена: 300,00 динара


Наслов: Практикум из офталмологије
Аутор: Никола Бабић
Цена: 320,00 динара


Наслов: Практикум из фармацеутске технологије, чврсти препарати
Аутори: Светлана Голочорбин Кон, Младена Лалић Поповић
Цена: 450,00 динара


Наслов: Практикум из хумане генетике
Аутори: Љиљана Вапа, Драгана Обрехт, Михајла Ђан
Цена: 200,00 динара


Наслов: Практикум из неурофизиологије
Аутори: Јелена Попадић Гаћеша, Ото Барак
Цена: 300,00 динара


Наслов: Практикум неорганске хемије
Аутори: Наташа Милић, Наташа Милошевић
Цена: 300,00 динара


Наслов: Практикум из патолошке физиологије
Аутори: Ференц Дујмовић, Зоран Стошић, Мирјана Ђерић
Цена: 800,00 динара


Наслов: Практикум из физиологије
Аутори: Ђ. Стерио, В. Иветић, Н. Грујић, Д. Филиповић
Цена: 400,00 динара


Наслов: A practical handbook of pathological histology (for dentistry students) (for dentistry students)
Аутори: Иштван Клем, Славица Кнежевић
Наслов: A practical handbook of pathological histology (for medical students)
Аутор: Живка Ери
Цена: 680,00 динара


Наслов: Практикум физичке дијагностике са основама интерне пропедевтике
Аутор: Лазар Лепшановић
Цена: 380,00 динара


Наслов: Практикум медицинске биохемије и хемије (за студенте медицине, стоматологије, фармације и здравствене неге )
Аутор: Јела Борота
Цена: 500,00 динара


Наслов: Практикум из увода у научноистраживачки рад
Аутор: Предраг Ђурић
Цена: 230,00 динара


Наслов: Практикум из гинеколошко-акушерске дијагностике и терапије (треће прештампано издање)
Аутори: Срђан Ђурђевић, Миленко Бујас, Димитрије Сегеди
Цена: 560,00 динара


Наслов: Практикум опште хемије за студенте фармације
Аутори: Наташа Милић, Наташа Милошевић
Цена: 220,00 динара


Наслов: Практикум из патолошке физиологије
Аутори: Ференц Дујмовић, Зоран Стошић, Мирјана Ђерић
Цена: 780,00 динара, распродато


Наслов: Практикум патолошке хистологије за студенте медицине
Аутор: Живка Ери
Цена: 340,00 динара


Наслов: Практикум из фармакографије и облика лекова
Аутори: Исидора Самојлик и Олга Хорват
Цена: 170,00 динара


Наслов: Приручник практичних и семинарских вежби из патолошке физиологије
Аутори: Љиљана Бабић, Радослав Борота, Александар Лучић
Цена: 1.650,00 динара, распродато


Наслов: Инфективне болести (друго издање)- прикази случајева, интерактивни приручник, ЦД
Аутор: Снежана Бркић
Цена: 750,00 динара


Наслов: Практикум медицинске биохемије и хемије (за студенте медицине, стоматологије, фармације и здравствене неге)
Аутор: Јела Борота
Цена: 450,00 динара


Наслов: Практикум патолошке хистологије за студенте стоматологије
Уредници: Иштван Клем, Славица Кнежевић-Ушај
Цена: 450,00 динара


Наслов: Приручник практичних и семинарских вежби из биохемије и молекуларне биологије
Аутори: Зоран Ковачевић, Кармен Станков, Катица Бајин Катић
Цена: 140,00 динара


Наслов: Основи урологије и ендоурологије са практикумом
Аутор: Јован Стојков
Цена: 90,00 динара, распродато