Репетиторијуми

Контакт телефон: 021/2100-121 021/2100-121;

Електронска пошта: skriptamf@uns.ac.rs


Наслов: Репетиторијум и тест-питања из гинекологија и акушерства
Уредник: Срђан Ђурђевић
Цена: 740,00 динара


Наслов: Тест-питања из хемије за припрему пријемног испита
Уреднице: Мира Поповић, Мирјана Војиновић Милорадов
Цена: 250,00 динара


Наслов: Тест-питања из здравствене неге за припрему пријемног испита
Ауторке: Драгана Милутиновић, Мирјана Бокун
Цена: 470,00 динара


Наслов: Репетиторијум из цитологије, хистологије и органологије
Аутории: Љиљана Сомер, Матилда Ђолаи, Душан Лалошевић
Цена: 200,00 динара


Наслов: Тест-питања из психологије за припрему пријемног испита
Уредници: Војислава Бугарски Игњатовић, Татјана Крстић, Нина Бркић Јовановић, Биљана Обрадовић
Цена: 480,00 динара


Наслов: Употреба функцијских испитивања у дијагнози болести
Уредник: Зоран Стошић, Радослав Борота
Цена: 1200,00 динара


Наслов: Тест-питања из бактериологије са паразитологијом
Уредник: Марија Кулаузов, Зора Јелесић, Мира Михајловић Укропина
Цена: 250,00 динара


Наслов: Збирка питања из Оториноларингологије
Уредник: Рајко М. Јовић
Цена: 400,00 динара


Наслов: Репетиторијум из основа педагогије
Аутор: Снежана Бабић Кекез, Бојана Перић Пркосовачки
Цена: 270,00 динара


Наслов: Репетиторијум из хемије
Аутор: Татјана Ћебовић
Цена: 500,00 динара


Наслов: Тест-питања из увода у научноистраживачки рад
Аутор: Предраг Ђурић
Цена: 190,00 динара


Наслов: Тест-питања из здравствене неге за припрему пријемног испита на Медицинском факултету у Новом Саду
Аутор: Драгана Милутиновић, Мирјана Бокун
Цена: 440,00 динара


Наслов: Тест-питања из психологије за припрему пријемног испита на Медицинском факултету у Новом Саду
Аутор: Војислава Бугарски, Нина Бркић-Јовановић, Татјана Крстић, Биљана Обрадовић
Цена: 440,00 динара


Наслов: Репетиторијум са тест-питањима из медицине и права
Аутор: Стојан Петковић, Миљен Малетин
Цена: 240,00 динара


Наслов: Репетиторијум из цитологије, хистологије и органологије са примерима тест питања за студенте медицине,
стоматологије, фармације, медицинске рехабилитације и здравствене неге

Аутор: Љиљана Сомер, Матилда Ђолаи, Душан Лалошевић
Цена: 240,00 динара


Наслов: Збирка питања из оториноларингологије за студенте медицине и стоматологије
Аутор: Рајко Јовић
Цена: 400,00 динара


Наслов: Тест питања из физиологије (четврто прештампано издање)
Аутор: Весна Иветић
Цена: 200,00 динара


Наслов: Општа медицина - тест питања за студенте стоматологије
Аутор: Радослава Додер, Верица Ђуран
Цена: 180,00 динара


Наслов: Тест-питања из бактериологије са паразитологијом
Аутор: Марија Кулаузов, Зора Јелесић, Мира Михајловић Укропина
Цена: 220,00 динара


Наслов: Тест-питања из фармакологије и токсикологије
Аутор: Корнелија Ђаковић-Швајцер, Милан Стануловић, Ана Сабо, Момир Миков, Јован Поповић
Цена: 450,00 динара


Наслов: Тест-питања из хемије (за пријемни испит на факултете медицинске, стоматолошке и биолошке струке)
Аутор: Мира Поповић, Мирјана Војиновић-Милорадов
Цена: 240,00 динара


Наслов: Тест-питања из здравствене неге
Аутор: Драгана Милутиновић, Мирјана Бокун
Цена: 440,00 динара


Наслов: Calculations in medical Chemistry
Аутор: Мирјана Војиновић - Милорадов
Цена: 220,00 динара


Наслов: Multiple choice questions pathophysiology and labaratory medicine
Аутор: Миленко Кулаузов
Цена: 220,00 динара


Наслов: Репетиторијум и тестови из неурологије
Аутор: Чонгор Нађ
Цена: 250,00 динара


Наслов: Репетиторијум и тест питања из хемије за студенте медицине
Аутори: Мира Поповић, Мирјана Војиновић - Милорадов
Цена: 220,00 динара, распродато


Наслов: Тест питања из медицинске рехабилитације
Аутор: Коста Савић
Цена: 140,00 динара