Статут

На основу члана 53. тачка 1. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/2005, 100/2007-Аутентично тумачење), 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 (Аутентично тумачење), 68/2015 и члана 185. Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године (измене и допуне 23.03.2012., 11.10.2012., 26.02.2013., 15.11.2013., 30.05.2014., 4.06.2015. и 29.01.2016. године), на 3. седници Савета Универзитета одржаној 16. маја 2016. године, дата је сагласност на Статут Медицинског факултета у Новом Саду који је донет на седници Савета Медицинског факултета дана 29. марта 2016. године.

Статут ступа на снагу 8. дана од дана објављивања на сајту Факултета тј. дана 27.05.2016. године.

Даном ступањановог Статута престаје да важи Статут од 30.06.2011. године са изменама и допунама од 7.05.2013. и 26.02.2014. године.
Текст Статута можете погледати овде>>

Сагласност Сената Универзитета на Одлуку о изменама и допунама Статута Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду која је донета на седници Савета Факултета дана 10. октобра 2016. године можете погледати овде>>

19.12.2016. Пречишћен текст Статута можете преузети овде>>