Уџбеници

Уџбеници

Контакт телефон: 021/2100-121

Електронска пошта: skriptamf@uns.ac.rs

Наслов: Анатомија централног нервног система
Ауторка: Радмила Гудовић
Цена: 450,00 динара

Наслов: Психијатрија (четврто издање)
Ауторке: Александра Недић и Олга Живановић
Цена: 990,00 динара

Наслов: Неорганска хемија
Ауторке: Наташа Милић и Наташа Милошевић
Цена: 3000,00 динара

Наслов: Биохемија и генетика наследних болести
Ауторка: Кармен Станков
Доступан: у библиотеци Медицинског факултета у Новом Саду

Наслов: Статистика у фармацији
Ауторка: Загорка Лозанов Црвенковић
Цена: 780,00 динара

Наслов: Остеологија
Ауторке: Љиља Мијатов Укропина, Љубица Стојшић Џуња, Даница Обрадовић
Цена: 660,00 динара

Наслов: Урологија
Уредник: Горан Марушић
Цена: 370,00 динара

Наслов: Основи клиничке патофизиологије
Уредници: Зоран Стошић, Радослав Борота
Цена: 2500,00 динара

Наслов: Интерна медицина за студенте здравствене неге
Уредник: Иван Копитовић
Цена: 1100,00 динара

Наслов: Хумана генетика
Аутор: Феодора Попић Паљић
Цена: 240,00 динара

Наслов: Физичка хемија
Аутор: Михаљ Поша
Цена: 1900,00 динара

Наслов: Фармакологија са токсикологијом
Уредници: Исидора Самојлик, Момир Миков
Цена: 1300,00 динара

Наслов: Анатомија карлице
Аутори: Биљана Срдић Галић, Синиша Бабовић, Даница Обрадовић
Цена: 240,00 динара

Наслов: Гинекологија
Уредници: Срђан Ђурђевић, Весна Копитовић, Александра Капамаџија
Цена: 820,00 динара

Наслов: Инфективне болести за студенте медицине
Уреднице: Весна Туркулов, Снежана Бркић
Цена: 800,00 динара


Наслов: An outline of medical ethics
Уредник: Артур Бјелица
Цена: 330,00 динара

Наслов: Педијатрија
Уредница: Јадранка Јовановић- Привродски
Цена: 2300,00 динара

Наслов: Општа анатомија
Уредница: Марија Михаљ
Цена: 330,00 динара

Наслов: Биохемија за студенте Здравствене неге
Уредница: Татјана Ћебовић
Цена: 660,00 динара

Наслов: Анатомија руке
Уредницe: Љубица Стојшић Џуња, Марија Михаљ
Цена: 350,00 динара

Наслов: Увод у клиничку праксу II
Уредница: Јадранка Дејановић
Цена: 200,00 динара

Наслов: Биофизика
Уредница: Наташа Тодоровић
Цена: 670,00 динара

Наслов: Анатомија за студенте здравствене неге
Уредница: Љубица Стојшић Џуња
Цена: 560,00 динара

Наслов: Основе неурохирургије
Уредници: Петар Вулековић, Томислав Цигић, Жељко Којадиновић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Биофармација
Уредница: Мирјана Бећаревић
Цена: 320,00 динара

Наслов: Анатомија ноге
Уредници: Марија Михаљ, Љубица Стошић Џуња, Душица Марић
Цена: 400,00 динара

Наслов: Судска медицина
Уредници: Милан Симић, Бранислав Будаков
Цена: 850,00 динара

Наслов: Анестезија са периоперативном медицином
Уредник: Биљана Драшковић
Цена: 600,00 динара

Наслов: Патологија
Уредници: Павле Будаков, Живка Ери
Цена: 950,00 динара

Наслов: Венерологија
Аутор: Зоран Голушин
Цена: 250,00 динара

Наслов: Биохемија за студенте здравствене неге
Аутор: Татјана Ћебовић
Цена: 330,00 динара

Наслов: Броматологија, нутритивна вредност, и безбедност хране
Аутори: Будимка Новаковић, Љиља Торовић
Цена: 800,00 динара

Наслов: Увод у научноистраживачки рад
Аутор: Предраг Ђурић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Исхрана и здравље
Аутори: Будимка Новаковић, Фатима Јусуповић
Цена: 800,00 динара

Наслов: Психијатрија
Аутори: Александра Недић, Олга Живановић
Цена: 900,00 динара

Наслов: Оториноларингологија, хирургија главе и врата
Аутор: Рајко М. Јовић
Цена: 2000,00 динара

Наслов: Увод у клиничку праксу - Општи део
Аутори: Слободан М. Митровић, Милан Станковић
Цена: 320,00 динара

Наслов: Дечја хирургија
Аутори: Радоица Јокић, Душанка Добановачки
Цена: 600,00 динара

Наслов: Примена статистике у медицинским истраживањима
Аутори: Вера Грујић, Ђорђе Јаковљевић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Ортопедија и трауматологија за студенте медицинске рехабилитације
Аутори: Драган Савић, Мирослав Миланков
Цена: 400,00 динара

Наслов: Инфективне болести за студенте медицине
Аутори: Весна Туркулов, Снежана Бркић
Цена: 800,00 динара

Наслов: Карлица: Анатомија човека за студенте медицине
Аутори: Биљана Срдић Галић, Синиша Бабовић, Даница Обрадовић
Цена: 220,00 динара

Наслов: Увод у научноистраживачки рад
Аутор: Предраг Ђурић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Епидемиологија
Аутор: Зоран Радовановић
Цена: 600,00 динара

Наслов: Основи клиничке патофизиологије
Аутори: Зоран Стошић, Радослав Борота
Цена: 2000,00 динара

Наслов: Анатомија за студенте здравствене неге
Аутор: Љубица Стојшић-Џуња
Цена: 380,00 динара

Наслов: Анатомија човека
Аутори: Мирела Ерић, Даница Обрадовић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Ортопедија за студенте специјалне рехабилитације и едукације
Аутори: Мирослав Миланков, Драган Савић, Данијела Илић Стошовић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Јавно здравље за студенте стоматологије
Аутори: Марија Јевтић и Ержебет Ач Николић
Цена: 260,00 динара

Наслов: Гинекологија
Аутори: Срђан Ђурђевић, Весна Копитовић, Александра Капамаџија
Цена: 460,00 динара

Наслов: Педијатрија за студенте медицине
Аутор: Јадранка Јовановић Привродски
Цена: 1.700,00 динара

Наслов: Патологија
Аутори: Павле Будаков, Живка Ери
Цена: 700,00 динара

Наслов: Примена статистике у медицинским истраживањима
Аутори: Вера Грујић, Ђорђе Јаковљевић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Општа медицина за студенте стоматологије
Аутори: Радослава Додер, Верица Ђуран
Цена: 520,00 динара

Наслов: Увод у медицину са теоријом медицине
Аутор: Јован Максимовић
Цена: 380,00 динара

Наслов: Увод у клиничку праксу I, општи део
Аутори: Слободан М. Митровић, Милан Станковић
Цена: 215,00 динара- распродато

Наслов: Статистика у фармацији (друго прерађено издање) и Статистичке формуле и табеле
Аутор: Загорка Лозанов Црвенковић
Цена: 450,00 динара

Наслов: Психијатрија (уџбеник за студенте медицине)
Аутори: Александра Недић и Олга Живановић
Цена: 760,00 динара, распродато

Наслов: Хумана генетика (друго издање)
Аутор: Феодора Попић-Паљић
Цена: 400,00 динара

Наслов: Интерна медицина (3 књиге)
Аутор: Душан Пејин
Цена: 4000,00 динара

Наслов: Инфективне болести за негом заразних болесника
Аутор: Гроздана Чанак
Цена: 750,00 динара

Наслов: Оториноларингологија, друго допуњено издање
Аутор: Рајко М. Јовић
Цена: 1600,00 динара, распродато

Наслов: Основи онкологије и палијативна нега онколошких болесника
Уредник: Дарјана Јовановић
Цена: 690,00 динара

Наслов: Социјална медицина
Уредници: Ђорђе Јаковљевић, Вера Грујић
Цена: 370,00 динара

Наслов: Геријатрија за студенте медицине
Уредник: Јован Вукадинов
Цена: 800,00 динара

Наслов: Економика здравства
Аутори: Никола Милосављевић, Стеван Новаков
Цена: 100,00 динара, распродато

Наслов: Имунологија
Аутор: Вера Јернат - Патић
Цена: 1500,00 динара, распродато

Наслов: Биохемија и молекуларна биологија
Аутор: Зоран Л. Ковачевић
Цена: 650,00 динара

Наслов: Болести јетре
Аутори: Душан Џамбас, Бранимир Гудурић
Цена: 340,00 динара, распродато

Наслов: Геријатрија и нега старих особа
Аутор: Јован Вукадинов
Цена: 480,00 динара

Наслов: Хигијена и здравствено васпитање
Аутори: Будимка Новаковић, Вера Грујић
Цена: 250,00 динара, распродато

Наслов: Инфективне болести за студенте стоматологије
Аутор: Снежана Бркић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Медицинска психологија и општа психопатологија
Аутор: Александар Кнежевић
Цена: 200,00 динара

Наслов: Патологија за студенте медицине
Аутори: Живка Ери, Иштван Клем
Цена: 690,00 динара, распродато

Наслов: Психијатрија
Аутор: Александар Кнежевић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Sociology
Аутор: Душан Ђошић
Цена: 230,00 динара, распродато