Aktuelnosti

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju


Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu osnovan je odlukom saveta Medicinskog fakulteta 2. oktobra 2003. godine. 

Delatnost Centra je kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prekvalifikacija i dokvalifikacija zdravstvenih radnika; zdravstveno prosvećivanje; dopunska edukacija studenata; i druge edukacione aktivnosti u vezi sa razvojem zdravstva, medicinskih nauka i interesom Fakulteta.

Kontinuirana edukacija se sastoji od obrazovnih aktivnosti koje služe da se održi, razvije ili poveća znanje, veštine i profesionalna dostignuća i odnosi koje lekar koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji, odnosno skup znanja i veština opšte priznatih i prihvaćenih od strane stručne javnosti u okviru osnovnih medicinskih nauka, kliničke medicine i pružanja zdravstvene nege. Ovaj vid edukacije omogućava ostvarenje ličnog, stručnog i naučnog potencijala i predstavlja priliku za interaktivnu razmenu znanja, stavova i iskustava. 

Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju rukovodi prodekan za doktorske studije i specijalizacije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Milica Medić-Stojanoska.Realizovani programi kontinuirane edukacije, po godinama

 • Kontinuirana edukacija u 2003.
 • Kontinuirana edukacija u 2004.
 • Kontinuirana edukacija u 2005.
 • Kontinuirana edukacija u 2006.
 • Kontinuirana edukacija u 2007.
 • Kontinuirana edukacija u 2008.
 • Kontinuirana edukacija u 2009.
 • Kontinuirana edukacija u 2010.
 • Kontinuirana edukacija u 2011.
 • Kontinuirana edukacija u 2012.
 • Kontinuirana edukacija u 2013. 
 • Kontinuirana edukacija u 2014.
 • Kontinuirana edukacija u 2015.
 • Kontinuirana edukacija u 2016.
 • Kontinuirana edukacija u 2017.
 • Kontinuirana edukacija u 2018.
 • Kontinuirana edukacija u 2019.

OBRASCI


ROKOVI 

Programi KE se dostavljaju u Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju po rokovima:
 • I rok do 5. januara
 • II rok do 15. marta
 • III rok do 15. juna
 • IV rok do 15. septembra 

Januar 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.

Klinička elektroencefalografija sa epileptologijom

J. Mihaljev Martinov 13.01-17.07. Akreditovan 12

6

 

Februar 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.

Hematološke bolesti u HIV infekciji - zajednički dijagnostički i terapijski pristup

S. Brkić 13. Akreditovan 12 6

 

Mart 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.
Obuka za savetodavni rad sa LGBT osobama OTKAZAN N. Jovanović Brkić 20. Akreditovan 12 6
2. Laringomikroskopska hirurgija OTKAZAN R. Jović 

26-27.

Akreditovan 14 7

 

April 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. VIII KURS „Terapijsko jahanje i hipoterapija u praksi“ OTKAZAN  J. Stanić/ A. Mikov 24. Akreditovan 12
6
2. THE 2nd PSU-UNS JOINT CONFERENCE ON MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2020 (JCMST 2020) OTKAZAN S. Brkić 27-30. Akreditovan 15 13
11
10

Maj 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.
Simposium Jeopardy - Let’s have some fun with pathology! OTKAZAN Ž. Eri 23. Akreditovan 10

6

Septembar 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. The 9TH BALKAN CONGRESS OF NUKLEAR MEDICINE J. Mihailović 10-12. Akreditovan 15 13
11
10
2. Prava i obaveze lekara i pacijenata J. Mihaljev Martinov 25. Akreditovan 12 6

Oktobar 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Prevencija i terapija hroničnog bola/ Prevention and Therapy of Chronic Pain S. Tomašević Todorović 2-3. Akreditovan 14 7
2. Elektromagnetno polje i njegov uticaj na čoveka J. Mihaljev Martinov 9. Akreditovan 12 6
2. Mentalne i telesne bolesti u komorbiditetu M. Cvjetković Bošnjak 10. Akreditovan 12 6

Elektronski test 2020 - 2021.
 
Naziv testa
Autor testa
Datum
održavanja
Akreditacija
Broj bodova za autora
Broj bodova
za testirane
1.
ELEKTRONSKI TEST  "Osnove imunizacije - šta morate znati da bi uspešno sprovodili imunizaciju" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
2.03.2020-
2.03.2021.
Akreditovan
za lekare
7
5
2.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija vakcinom preventabilnih bolesti" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović/M. Ristić
2.03.2020-
2.03.2021.
Akreditovan
za lekare
7
5

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic