Aktuelnosti

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju


Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu osnovan je odlukom saveta Medicinskog fakulteta 2. oktobra 2003. godine. 

Delatnost Centra je kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prekvalifikacija i dokvalifikacija zdravstvenih radnika; zdravstveno prosvećivanje; dopunska edukacija studenata; i druge edukacione aktivnosti u vezi sa razvojem zdravstva, medicinskih nauka i interesom Fakulteta.

Kontinuirana edukacija se sastoji od obrazovnih aktivnosti koje služe da se održi, razvije ili poveća znanje, veštine i profesionalna dostignuća i odnosi koje lekar koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji, odnosno skup znanja i veština opšte priznatih i prihvaćenih od strane stručne javnosti u okviru osnovnih medicinskih nauka, kliničke medicine i pružanja zdravstvene nege. Ovaj vid edukacije omogućava ostvarenje ličnog, stručnog i naučnog potencijala i predstavlja priliku za interaktivnu razmenu znanja, stavova i iskustava. 

Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju rukovodi prodekan za doktorske studije i specijalizacije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Milica Medić-Stojanoska.Realizovani programi kontinuirane edukacije, po godinama

 • Kontinuirana edukacija u 2003.
 • Kontinuirana edukacija u 2004.
 • Kontinuirana edukacija u 2005.
 • Kontinuirana edukacija u 2006.
 • Kontinuirana edukacija u 2007.
 • Kontinuirana edukacija u 2008.
 • Kontinuirana edukacija u 2009.
 • Kontinuirana edukacija u 2010.
 • Kontinuirana edukacija u 2011.
 • Kontinuirana edukacija u 2012.
 • Kontinuirana edukacija u 2013. 
 • Kontinuirana edukacija u 2014.
 • Kontinuirana edukacija u 2015.
 • Kontinuirana edukacija u 2016.
 • Kontinuirana edukacija u 2017.
 • Kontinuirana edukacija u 2018.
 • Kontinuirana edukacija u 2019.

OBRASCI


ROKOVI 

Programi KE se dostavljaju u Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju po rokovima:
 • I rok do 5. januara
 • II rok do 15. marta
 • III rok do 15. juna
 • IV rok do 15. septembra 

 

Mart 2019.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Kongres - The 5th International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy: Updates in Nuclear Medicine Diagnosis, Treatment & Beyond J. Mihailović 8-9. Akreditovan 15 10
2. Škola cervikalne citologije za citoskrinere Ž. Eri 12.3-2.6. Akreditovan 12 6
3. Simpozijum - SOFT TISSUE TUMORS, EXTRANODAL LYMPHOMAS AND TESTICULAR TUMORS: COMPLEX OR COMPLICATED AND DOES IT REALLY MATTER? Ž. Eri 16. Akreditovan 10 6
4. Laringomikroskopska hirurgija R. Jović 21-22. Akreditovan 14 7
5. Da li to može biti HIV? S. Brkić 25. Akreditovan 12 6
6. Simpozijum - Bol u fokusu - osetljive populacione grupe/ Pain among the Vulnerable S. Tomašević Todorović 30. Akreditovan 14 7

 

April 2019.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Kongres - Drugi međunarodni kongres higijene i preventivne medicine „Izazovi i javnozdravstvene intervencije“ / SECOND INTERNATIONAL CONGRESS ON HYGIENE AND PREVETIVE MEDICINE „ CHALLENGES AND PUBLIC HEALTH INTERVENTIONS“ D. Stojanović/ S. Bijelović 10-12. Akreditovan 15 10
2. BETHESDA klasifikacija cervikalne citologije Ž. Eri 13. Akreditovan 12 6
3. Škola za citoskrinere cervikalne citologije - drugi nivo škole Ž. Eri 12-25. Akreditovan 12 6
4. Glavobolje i bolna stanja u neurologiji J. Mihaljev Martinov 19. Akreditovan 12 6

 

Maj 2019.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. VII KURS  Terapijsko jahanje: „Sveobuhvatni zdravstveni, socijalni i psihološki aspekti“ A. Mikov/ J. Stanić 10. Akreditovan 12 6
2. Biološki efekti veštačkih elektromagnetnih polja J. Mihaljev Martinov 24. Akreditovan 12 6
3. Kongres - Drugi srpski senološki kongres D. Đilas 24-25. Akreditovan 15 10
3. Psihofarmaci u trudnoći M. Cvjetković Bošnjak 25. Akreditovan 12 6

 

Septembar 2019.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.

Simpozijum - METABOLIC SYNDROME AND NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE CONSEQUENT TO ENDOCRINE DISORDERS

M. Medić Stojanoska 13. Akreditovan 10 6

 

Oktobar 2019.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Škola cervikalne citologije za citoskrinere - drugi nivo škole Ž. Eri 14-25. Akreditovan 12 6
2.

Uloga veštaka u medicinskom pravu

J. Mihaljev Martinov 25. Akreditovan 12 6
3. Elektroencefalografija – EEG J. Mihaljev Martinov 23.10.2019-31.01.2020.  Akreditovan 12 6
4. Škola cervikalne citologije za citoskrinere Ž. Eri 1.10-23.12. Akreditovan 12 6

 

Novembar 2019.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.

Dostojanstvo u lečenju starijih osoba

J. Mihaljev Martinov 22. Akreditovan 12 6
2. Dan Jednog Zdravlja 2019/ One Health Day 2019 M. Jevtić, S.Savić, O. Bjelić Čabrilo 29. Akreditovan 12 6
3. Ultrazvuk pluća, pleure i dijafragme u dečjem uzrastu J. Lovrenski 30. Akreditovan 12 6

 

Decembar 2019.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.

Disekcija temporalne kosti

D. Dankuc 5-6. Akreditovan 14 7

 

Elektronski test 2018 - 2019.
 
Naziv testa
Autor testa
Datum
održavanja
Akreditacija
Broj bodova za autora
Broj bodova
za testirane
1.
ELEKTRONSKI TEST  "Osnove imunizacije - šta morate znati da bi uspešno sprovodili imunizaciju" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
4.03.2019-
4.03.2020.
Akreditovan
za lekare
7
5
2.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija vaksinom preventabilnih bolesti" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović/M. Ristić
4.03.2019-
4.03.2020.
Akreditovan
za lekare
7
5

 

Januar 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.

Klinička elektroencefalografija sa epileptologijom

J. Mihaljev Martinov 13.01-17.07. Akreditovan 12

6

 

Februar 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.

Hematološke bolesti u HIV infekciji - zajednički dijagnostički i terapijski pristup

S. Brkić 6. Akreditovan 12 6

 

Mart 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.
Obuka za savetodavni rad sa LGBT osobama N. Jovanović Brkić 20. Akreditovan 12 6

 

Maj 2020.
 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.
Simposium Jeopardy - Let’s have some fun with pathology! Ž. Eri 23. Akreditovan 10

6

   

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic