Aktuelnosti

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju


Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu osnovan je odlukom saveta Medicinskog fakulteta 2. oktobra 2003. godine. 

Delatnost Centra je kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prekvalifikacija i dokvalifikacija zdravstvenih radnika; zdravstveno prosvećivanje; dopunska edukacija studenata; i druge edukacione aktivnosti u vezi sa razvojem zdravstva, medicinskih nauka i interesom Fakulteta.

Kontinuirana edukacija se sastoji od obrazovnih aktivnosti koje služe da se održi, razvije ili poveća znanje, veštine i profesionalna dostignuća i odnosi koje lekar koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji, odnosno skup znanja i veština opšte priznatih i prihvaćenih od strane stručne javnosti u okviru osnovnih medicinskih nauka, kliničke medicine i pružanja zdravstvene nege. Ovaj vid edukacije omogućava ostvarenje ličnog, stručnog i naučnog potencijala i predstavlja priliku za interaktivnu razmenu znanja, stavova i iskustava. 

Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju rukovodi prodekan za doktorske studije i specijalizacije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Milica Medić-Stojanoska.Realizovani programi kontinuirane edukacije, po godinama

 • Kontinuirana edukacija u 2003.
 • Kontinuirana edukacija u 2004.
 • Kontinuirana edukacija u 2005.
 • Kontinuirana edukacija u 2006.
 • Kontinuirana edukacija u 2007.
 • Kontinuirana edukacija u 2008.
 • Kontinuirana edukacija u 2009.
 • Kontinuirana edukacija u 2010.
 • Kontinuirana edukacija u 2011.
 • Kontinuirana edukacija u 2012.
 • Kontinuirana edukacija u 2013. 
 • Kontinuirana edukacija u 2014.
 • Kontinuirana edukacija u 2015.
 • Kontinuirana edukacija u 2016.
 • Kontinuirana edukacija u 2017.

OBRASCI


ROKOVI 

Programi KE se dostavljaju u Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju po rokovima:
 • I rok do 5. januara
 • II rok do 15. marta
 • III rok do 15. juna
 • IV rok do 15. septembra 

 

Mart 2018.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Klinička elektromioneurografija za neurofiziološke asistente M.Cvijanović 5.3-7.5. Akreditovan 8 4
2. Škola cervikalne citologije za citoskrinere Ž.Eri 13.3-3.6. Akreditovan 12 6
3. Da li to može biti HIV? S.Brkić 15. Akreditovan 12 6
4. Stručni sastanak - Primena Kvantiferonskog testa u dijagnostici tuberkulozne infekcije S Kašiković Lečić 21. Akreditovan 3 2
5. Laringomikroskopska hirurgija R.Jović 22-23. Akreditovan 14 7
6. Stres i mentalni poremećaj M.Cvjetković Bošnjak 24. Akreditovan 12 6
7. Simpozijum -Edukacija tima o lečenju bola/Excellence in Pain Education S.Tomašević Todorović  24. Akreditovan 10 6

8.

PD-L1 Pathology Workshop Ž.Eri  24. Akreditovan  12 6

 

April 2018.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Simpozijum - “HIV Novi Sad - International Meeting” S.Brkić 13-14. Akreditovan 10 6
2. Škola za citoskrinere cervikalne citologije - drugi nivo škole Ž.Eri 16-27. Akreditovan 12 6
3. Zaštita prava pacijenata J.Mihaljev Martinov 20. Akreditovan 12 6
4. VI Kurs Terapijsko jahanje: „Iskustveno dokazan značajan doprinos terapijskog i prilagođenog jahanja“ J.Stanić/A.Mikov 20. Akreditovan 12 6

 

Maj 2018.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Imidžing dojke i interventne procedure D.Đilas/
D.Bogdanović Stojanović
24-26. Akreditovan 14 7
2.

BETHESDA klasifikacija cervikalne citologije

Ž.Eri 26. Akreditovan 12 6
3. Glavobolje J. Mihaljev Martinov 31. Akreditovan 12 6

 

Jun 2018.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Klinička elektroencefalografija sa epileptologijom J. Mihaljev Martinov 1.06.-1.12. Akreditovan 12 6
2. Fizička aktivnost u službi zdravlja M. Erić 9. Akreditovan 12 6

 

Septembar 2018.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.

Simpozijum - Dani vakcinacije

predavanje prof. dr Silvie Bino

V. Petrović 5-6. Akreditovan 10 6
2. Interprofesionalni odnosi u zdravstvu J. Mihaljev Martinov 28. Akreditovan 12 6

 

Oktobar 2018.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Škola za citoskrinere citologije štitaste žlezde - osnovni nivo znanja Ž. Eri 01.10.-21.12. Akreditovan 12 6
2. Ž. Eri 01.10.-21.12. Akreditovan 12 6
3. S.Savić/
M.Jevtić
31. Akreditovan 12 6

 

Decembar 2018.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.
Alergije - rastući zdravstveni problem populacije
S.Bijelović 6-7. Akreditovan 12 6
2. D.Dankuc 6-7. Akreditovan 14 7

Elektronski test 2017 - 2018.
 
Naziv testa
Autor testa
Datum
održavanja
Akreditacija
Broj bodova za autora
Broj bodova
za testirane
1.
ELEKTRONSKI TEST  "Osnove imunizacije - šta morate znati da bi uspešno sprovodili imunizaciju" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
5.03.2018-
5.03.2019.
Akreditovan
za lekare
7
5
2.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija velikog kašlja" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
5.03.2018-
5.03.2019.
Akreditovan
za lekare
7
5
3.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - Mumps-epidemiološke karakteristike i imunizacija" - www.izjzv.org.rs
M. Ristić

19.11.2018-
19.11.2019.

  Akreditovan
za lekare
5
4.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - Hemifilus influence grupe b-epidemiološke karakteristike i imunizacija" - www.izjzv.org.rs
M. Ristić 19.11.2018-
19.11.2019.
  Akreditovan
za lekare
5
 
   

Tekst uneo: IvanaMaksimovic