Aktuelnosti

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju


Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu osnovan je odlukom saveta Medicinskog fakulteta 2. oktobra 2003. godine. 

Delatnost Centra je kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prekvalifikacija i dokvalifikacija zdravstvenih radnika; zdravstveno prosvećivanje; dopunska edukacija studenata; i druge edukacione aktivnosti u vezi sa razvojem zdravstva, medicinskih nauka i interesom Fakulteta.

Kontinuirana edukacija se sastoji od obrazovnih aktivnosti koje služe da se održi, razvije ili poveća znanje, veštine i profesionalna dostignuća i odnosi koje lekar koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji, odnosno skup znanja i veština opšte priznatih i prihvaćenih od strane stručne javnosti u okviru osnovnih medicinskih nauka, kliničke medicine i pružanja zdravstvene nege. Ovaj vid edukacije omogućava ostvarenje ličnog, stručnog i naučnog potencijala i predstavlja priliku za interaktivnu razmenu znanja, stavova i iskustava. 

Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju rukovodi prodekan za doktorske studije i specijalizacije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Milica Medić-Stojanoska.Realizovani programi kontinuirane edukacije, po godinama

 • Kontinuirana edukacija u 2003.
 • Kontinuirana edukacija u 2004.
 • Kontinuirana edukacija u 2005.
 • Kontinuirana edukacija u 2006.
 • Kontinuirana edukacija u 2007.
 • Kontinuirana edukacija u 2008.
 • Kontinuirana edukacija u 2009.
 • Kontinuirana edukacija u 2010.
 • Kontinuirana edukacija u 2011.
 • Kontinuirana edukacija u 2012.
 • Kontinuirana edukacija u 2013. 
 • Kontinuirana edukacija u 2014.
 • Kontinuirana edukacija u 2015.
 • Kontinuirana edukacija u 2016.

OBRASCI


ROKOVI 

Programi KE se dostavljaju u Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju po rokovima:
 • I rok do 5. januara
 • II rok do 15. marta
 • III rok do 15. juna
 • IV rok do 15. septembra 

 

Januar 2017.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Klinička elektromioneurografija za neurofiziološke asistente M. Cvijanović 16.01- 16.03. Akreditovan 8 4
2. Klinička elektromioneurografija  M. Cvijanović 16.01-16.06. Akreditovan  12 6

 

Mart 2017.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Kongres-International Meeting on Molecular Imaging and Molecular Therapy-From Nuclear to Newclear Medicine J. Mihailović 2-4. Akreditovan 15 10
2. Elektroencefalografija – EEG J. Mihaljev Martinov 6.03- 05.06.  Akreditovan 8 4
3. Ultrazvučna dijagnostika cervikalnih i cerebralnih arterija P. Slankamenac 7.03-7.06.  Akreditovan 12 6
4. Škola cervikalne citologije za citoskrinere  Ž. Eri 13.03-03.06.  Akreditovan 12 6
5. Laringomikroskopska hirurgija R. Jović 23-24.  Akreditovan 14 7
6. Posthirurški bol - opseg problema
Post surgical pain- scope 
of the problem
M. Pjević 25. Akreditovan 10 6
7. Prvi srpski senološki kongres D. Đilas 31.03-1.04. Akreditovan 13 8

 

April 2017.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Bethesda klasifikacija cervikalne citologije Ž. Eri 8. Akreditovan 12 6
2. Škola za citoskrinere cervikalne citologije - drugi nivo škole Ž. Eri 3- 17. Akreditovan 12 6
3. Depresija i različiti aspekti primene antidepresiva M. Cvjetković Bošnjak 22.  Akreditovan 12 6

 

Maj 2017.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1. Seksualna disfunkcija kod žena i muškaraca V. Topalov/ D. Kovačević 12.  Akreditovan 12 6
2. Radiobiološki efekti jonizujućeg zračenja J. Mihaljev Martinov   26. Akreditovan 12 6

 

Septembar 2017.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za predavača

Broj bodova
za polaznika

1.

Simpozijum - Renalna insuficijencija i porođaj

I.Mitić / D.Vuleta 8. Akreditovan 8 4
2.

Fizička aktivnost u službi zdravlja

M.Erić 30. Akreditovan 12 6
3. Ultrazvuk pluća, pleure i dijafragme u dečjem uzrastu J.Lovrenski 30. Akreditovan 12 6

 

Oktobar 2017.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za autora

Broj bodova
za testirane

1.

Elektromagnetno polje i njegov uticaj na čoveka

J. Mihaljev Martinov   20. Akreditovan 12 6

 

Novembar 2017.

 

Naziv kursa

Predavač

Datum
održavanja

Akreditacija

Broj bodova
za autora

Broj bodova
za testirane

1.

Dijagnostička kompjuterizovana tomografija celog tela - petnaesti kurs

S.Stojanović
D.Hadnađev
2-4. Akreditovan 14 7
2.

Napredne radiološke tehnike u urgentnim stanjima - peti kurs

S.Stojanović
D.Hadnađev
 4-5. Akreditovan 14 7

Elektronski test 2017 - 2018.
 
Naziv testa
Autor testa
Datum
održavanja
Akreditacija
Broj bodova za autora
Broj bodova
za testirane
1.
ELEKTRONSKI TEST  "Osnove imunizacije - šta morate znati da bi uspešno sprovodili imunizaciju" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
3.03.2017-
3.03.2018.
Akreditovan
za lekare
7
5
2.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija velikog kašlja" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
3.03.2017-
3.03.2018.
Akreditovan
za lekare
4
2
3.
ELEKTRONSKI TEST  "Osnovi imunizacije za rad medicinskih sestara i tehničara u sistemu imunizacije sa prikazom slučaja izrade plana u vakcinama" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović /
A. Vukas
19.05.2017-
19.06.2018.
Akreditovan
za sestre
7
5
4.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija difterije" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
19.05.2017-
19.05.2018.
 Akreditovan
za lekare
7
5
5.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija influence" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
19.05.2017-
19.05.2018.
 Akreditovan
za lekare
7
5
6.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - Morbili - epidemiološke karakteristike, imunizacija i eliminacija" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
19.05.2017-
19.05.2018.
 Akreditovan
za lekare
7
5
7.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija poliomijelitisa" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
19.05.2017-
19.05.2018.
 Akreditovan
za lekare
7
5
8.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija tetanusa" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
19.05.2017-
19.05.2018.
 Akreditovan
za lekare
7
5
9.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija hepatitisa A" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
19.05.2017-
19.05.2018.
Akreditovan
za lekare
6
4
10.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija hepatitisa B" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
19.05.2017-
19.05.2018.
 Akreditovan
za lekare
6
4
11.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija bolesti izazvanih pneumokokom" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
17.11.2016-
17.11.2017.
 Akreditovan
za lekare
4
2
12.
ELEKTRONSKI TEST  "Napredni kurs - savremena imunizacija i epidemiologija rotavirusnih infekcija" - www.izjzv.org.rs
 V. Petrović
17.11.2016-
17.11.2017.
 Akreditovan
za lekare
4 2
 
   

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic