RSS feed

Aktuelnosti

20/11/2019

Multidisc. inten. zdr. nega - raspored polaganja ispita i obaveštenja za novembarski rok

Opširnije >>>

19/11/2019

Fiziologija sporta - ispit u novembarskom (apsolventskom) ispitnom roku

Opširnije >>>

19/11/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente SER i ZDRAV.NEGE-Novembar 2019.

Opširnije >>>

19/11/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Termin testa za studente medicine-Novembarski ispitni rok 2019. god.

Opširnije >>>

19/11/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita iz predmeta REUMATOLOGIJA-Novembar 2019.

Opširnije >>>

19/11/2019

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termini testova i usmenih ispita u novembarskom ispitnom roku 2019.

Opširnije >>>

19/11/2019

Katedra za psihologiju-Raspored ispita u novembarskom ispitnom roku

Opširnije >>>

19/11/2019

ISPIT IZ NEUROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U NOVEMBARSKOM ROKU

Opširnije >>>

19/11/2019

Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. negа hir. bol. sa hir.- termin potvrđivanja izlaska na ispit u novembarskom roku

Opširnije >>>

19/11/2019

Obaveštenje za studente polažu ispit iz ZDRAVSTVENE NEGE U OFTALMOLOGIJI u novemarskom ispitnom roku

Opširnije >>>

19/11/2019

Termini ispita u novembarskom ispitnom roku koje organizuje Katedra za zdravstvenu negu

Opširnije >>>

19/11/2019

KLINIČKI ORIJENTISANA EMBRIOLOGIJA - IZMENA TERMINA PREDAVANJA (STUDENTI TREĆE GODINE MEDICINE)

Opširnije >>>

19/11/2019

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - POLAGANJE TESTA U NOVEMBARSKOM ROKU

Opširnije >>>

18/11/2019

Obaveštenje za studente medicine koji polažu ispit iz OFTALMOLOGIJE u novembarskom ispitnom roku

Opširnije >>>

18/11/2019

Ispit iz EPIDEMIOLOGIJE u Novembarskom ispitnom roku

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom SaduNovi konkurs Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost studenata master i doktorskih studija na "Sofija Antipoli" univerzitetu u Nici, Francuska.
Više informacija o konkursu
*Rok za dostavljanje prijava je utorak, 26. novembar 2019.Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu je raspisao Konkurs za dodelu 74 stipendije studentima Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2019/2020. godinu.
Informacije o konkursu


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA O ODRŽAVANJU SEDNICE KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA – ETIČKE KOMISIJE


 ISPITNI ROKOVI – PRIJAVA ISPITA - KALENDAR ZA ŠK. 2019/2020. GOD.


JAVNI KONKURSI FONDA "DR ZORAN ĐINĐIĆ" UNIVERZITETA U NOVOM SADU
 
Tekst javnog konkursa za predlaganje kandidata za godišnju nagradu "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača za 2019.

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz oblasti filozofskih i socioloških nauka


 STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE  - UNIVERSITY OF
HONG KONG


Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019.


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.

Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 19/11/2019