RSS feed

Aktuelnosti

15/09/2019

Katedra za psihologiju -Rezultati ispita iz predmeta Kognitivni razvoj sa principima učenja

Opširnije >>>

15/09/2019

Katedra za psihologiju - Rezultati ispita iz Psihologije razvojnog doba i starenja

Opširnije >>>

15/09/2019

Rezultati ispita iz Opšte psihologije sa psihologijom ličnosti u septembarskom roku

Opširnije >>>

15/09/2019

TESTOVI IZ STOMATOLOGIJE SA MFH I MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE - OKTOBARSKI ISPITNI ROK

Opširnije >>>

14/09/2019

Rezultati ispita iz Neuropsihologije u septembarskom roku 2019

Opširnije >>>

13/09/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Poziv na pristupno predavanje- Ass. dr Dušica Simić Panić

Opširnije >>>

13/09/2019

Biologija sa humanom genetikom i Humana genetika, Farmakogenetika - ispit u septembarskom roku

Opširnije >>>

13/09/2019

Rezultati ispita-Imunologija sa virusologijom-Farmacija-Septembar 2019

Opširnije >>>

13/09/2019

Rezultati testa iz Interne medicine za studente Radiološke tehnologije od 10. 09. 2019. godine

Opširnije >>>

13/09/2019

Mikrobiologija-Rezultati testa-Stomatologija-Septembar 2019

Opširnije >>>

13/09/2019

Rezultati testa iz Interne medicine za studente zdravstvene nege od 10. 09. 2019. godine (septembarski ispitni rok)

Opširnije >>>

13/09/2019

Rezultati testa iz Interne medicine za studente stomatologije od 10. 09. 2019. godine (septembarski ispitni rok)

Opširnije >>>

13/09/2019

Rezultati testa iz Interne medicine za studente medicine od 10. 09. 2019. godine (septembarski ispitni rok)

Opširnije >>>

13/09/2019

Usmeni deo ispita iz Kliničke genetike

Opširnije >>>

13/09/2019

Rezultati ispita-Mikrobiologija i imunologija-Zdravstvena nega-Septembar 2019

Opširnije >>>

Arhiva

Dobrodošli na Medicinski fakultet u Novom Sadu


OBAVEŠTENjE O PROMOCIJI ZA DIPLOMIRANE STUDENTE

Konkurs za člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu iz reda studenata, objavljeno: 12.09.2019.


Konkurs za studenta prodekana, objavljeno: 12.09.2019.


Konačna  lista za upis na studijske programe na engleskom jeziku, 2. Konkursni rok:
MEDICINA
STOMATOLOGIJA
Instrukcije za upis


Poštovani posetioci,

Obaveštavamo Vas da će usled redovnog održavanja veb servera u nedelju 8.9.2019. u periodu od 8 do 20h sajt Medicinskog fakulteta povremeno biti nedostupan.

Hvala na razumevanju


Prijavljeni kandidati za upis na studijske programe na engleskom jeziku u 2. konkursnom roku:
MEDICINA
STOMATOLOGIJA


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.Protokoli se mogu preuzeti u Službi za studije prvog i drugog stepena, u kancelariji br. 3, u prizemlju Fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
 
Služba za studije I i II stepena 

3 Scholarship Grants Available from the Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University


Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 12/09/2019