RSS feed

Aktuelnosti

18/06/2019

MIKROSKOPSKE LABORATORIJSKE TEHNIKE U MEDICINI - REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA (18.06.2019.)

Opširnije >>>

18/06/2019

Obaveštenje za julski ispitni rok 2019

Opširnije >>>

18/06/2019

Opšta zdravstvena nega 2 - termin potvrđivanja izlaska na ispit u julskom roku

Opširnije >>>

18/06/2019

Opšta zdravstvena nega 1 - termin potvrđivanja izlaska na ispit u julskom roku

Opširnije >>>

18/06/2019

Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. nege hir. bol. sa hir.- termin potvrđivanja izlaska na ispit u јulskom roku

Opširnije >>>

18/06/2019

Katedra za SER - rezultati ispita iz Procene i korekcije kod osoba sa senzornim smetnjama

Opširnije >>>

18/06/2019

Katedra za SER - rezultati ispita iz Medicinskih osnova tiflologije

Opširnije >>>

17/06/2019

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA ODRŽANOG 17. juna 2019. godine (F, ZN, RH)

Opširnije >>>

17/06/2019

Rezultati testa - Imunologija sa virusologijom - Farmacija - Jun 2019.godine

Opširnije >>>

17/06/2019

Rezultati ispita - Mikrobiologija i imunologija - Zdravstvena nega - Jun 2019. godine

Opširnije >>>

17/06/2019

Fiziologija - Termini novih ispitnih rokova

Opširnije >>>

15/06/2019

Usmeni kod Prof. dr Ilije Srdanovića

Opširnije >>>

15/06/2019

Rezultati testa iz Oftalmologije od 14.6.2019

Opširnije >>>

14/06/2019

Termini polaganja usmenog ispita-medicina i stomatologija

Opširnije >>>

14/06/2019

Katedra za biohemiju - raspored polaganja ispita u drugoj nedelji junskog roka

Opširnije >>>

14/06/2019

Katedra za biohemiju - rezultati testa održanog 14.06.2019.

Opširnije >>>

14/06/2019

Rezultati testa iz Nege zaraznog bolesnika-junski ispitni rok 2019.

Opširnije >>>

Arhiva

Dobrodošli na Medicinski fakultet u Novom SaduREZULTATI PROBNOG PRIJEMNOG ISPITA
 
 
 
 

LISTA NOMINOVANIH KANDIDATA ZA AKADEMSKU RAZMENU NA UNIVERZITETU PRINCE OF SONGKLA,  TAJLAND
 
 
 
Napomena – očekujemo odgovor stranog partnera o mogućnosti proširenja liste za MEDICINU/FARMACIJU – OSOBLJE, STOMATOLOGIJA – STUDENTI, UNDERGRADUATE.
Studente sa liste za Medicinski fakultet koji su na listi čekanja ćemo kontaktirani ukoliko se oslobodi neko mesto i dodje do pomeranja liste. Molimo kandidate koji su nominovani da što pre potvrde svoje učešće u mobilnosti.

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA DOKTORSKIH I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA
 
Materijal za narednu sednicu Komisije za etičnost kliničkih istraživanja (Etičku komisiju) prima se do 10. 6. 2019 u 12.00 časova. Materijal se dostavlja u pisanoj formi u kancelariju br. 17, I sprat, Dekanat i na mail adresu u PDF formatu na mail: milan.lucic@mf.uns.ac.rs.
 
Sednica će biti održana 17. 6. 2019. godine u Velikoj sali u Dekanatu Medicinskog fakulteta sa početkom u 12.00 h.
 
Za sve dodatne informacije obratite se Milanu Luciću, Dekanat, I sprat kancelarija 17 ili na broj: 021524022. 
 
Prof. dr Velibor Čabarkapa, predsednik Komisije, s. r.

Najava serije vebinara "Research in Germany" krajem juna
 
„Research in Germany“ od 24. do 27. juna obaviti čitav niz vebinara za strane mlade istraživače. Ciljna grupa su studenti na master studijama, doktorandi i mlađi istraživači-postdocs.
 
U vebinarima učestvuju vrsni profesionalci, profesori iz prestižnih istraživačkih institucija iz Nemačke. Više informacija na www.research-in-germany.org/webinarseries2019

Obaveštavamo sve studente koji su nagrađeni odlukom Senata Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2017/2018. godinu, da svoje sertifikate o nagradama mogu podići na Fakultetu, u Službi za studije prvog i drugog stepena, u kancelariji br. 3, u prizemlju.


VAŽNO OBAVEŠTENJE: Kandidati koji budu položili prijemni ispit za upis na studijski program Osnovnih akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, konačno opredeljenje za upis na jedan od modula tog studijskog programa, izraziće na za to posebnoj javnoj prozivci koja će se održati 5. jula 2019. godine, sa početkom u 12 ČASOVA, u amfiteatru I.
Mole se studenti zaključno sa rednim brojem 12 da se jave poslovnom sekretaru dakana Veri Sarić sa brojem testa radi identifikacije.
Studentske nagrade Univerziteta u Novom Sadu i Medicinskog fakulteta za 2016/17 godinu nagrađeni studenti mogu preuzeti u sobi 22 u Dekanatu Fakulteta. Spisak nagrađenih studenata možete pogledati ovde.
 
Studentske nagrade Medicinskog fakulteta za 2017/18 godinu biće podeljene nagrađenim studentima za Dan fakulteta, o čemu će biti objavljeno naknadno obaveštenje.
Obaveštavaju se sve katedre, koje imaju potrebu za novim ispitnim protokolima i protokolima o evidenciji nastave, da su novi protokoli dostavljeni Fakultetu u petak, 22. 03. 2019. godine.
 
Protokoli se mogu preuzeti u Službi za studije prvog i drugog stepena, u kancelariji br. 3, u prizemlju Fakulteta.

Služba za studije I i II stepena

MOBILNOST PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITYMedicinski fakultet u Novom Sadu - RTV - emisija Iza katedre
 
 Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 17/06/2019