RSS feed

Aktuelnosti

29/05/2020

Katedra za SER - Raspored polaganja ispita iz predmeta Smetnje u učenju

Opširnije >>>

29/05/2020

Vežbe i potpisivanje indeksa iz nastavnog predmeta Prva pomoć- prva godina stomatologije i prva godina radiološke tehnologije

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za HIRURGIJU - Aprilski rok - termini ispita

Opširnije >>>

29/05/2020

Rezultati kolokvijuma-Veštine komuniciranja (Medicinksa rehabilitacija 2020)

Opširnije >>>

29/05/2020

ISTORIJA MEDICINE I STOMATOLOGIJE - POTPISIVANJE INDEKSA I UPIS OCENA

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Medicina-raspored polaganja testa

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Radiološka tehnologija-test

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Medicinska rehabilitacija-test

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Zdavstvena nega-test

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Stomatologija-raspored polaganja testa

Opširnije >>>

29/05/2020

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA PARODONTOLOGIJA II U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Farmacija-spisak studenata za polaganje

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Medicina-spisak sa položenim testom

Opširnije >>>

29/05/2020

NADOKNADA VEŽBE „KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA“ NA IZBORNOM PREDMETU INTENZIVNA NEGA I TERAPIJA U PEDIJATRIJI

Opširnije >>>

29/05/2020

RASPORED POLAGANJA ISPITA (TESTA) IZ PREDMETA PARODONTOLOGIJA I U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

29/05/2020

RASPORED POLAGANJA ISPITA (TESTA) IZ PREDMETA OSNOVI PARODONTALNE HIRURGIJE U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

29/05/2020

Obaveštenje o rasporedu ispita do kraja godine iz predmeta Humana genetika za studente Zdravstvene nege

Opširnije >>>

29/05/2020

Obaveštenje za studente IV godine medicine - Klinička radiologija

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom SaduINFORMACIJA ZA PRIPREMNU NASTAVU

Poštovani kandidati,

Pripremna nastava iz hemije će se održati u nedelju 31.5.2020. u periodu 9.00-14.30h u Amfiteatru Zavoda za farmaciju.
 
Pripremna nastava iz biologije se više neće održavati.
 
Probni prijemni ispit biće održan u nedelju, 14. 6. 2020. u 10.00 sati.

OBAVEŠTENJE

Forum za mentalno zdravlje
Termin: 3. juni 17 - 18 časova
Online – zoom platforma

VAŽNO OBAVEŠTENjE

SVI STUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA NOVI SAD SA TERITORIJE CRNE GORE I REPUBLIKE SRPSKE, KOJI SE TRENUTNO NALAZE U CRNOJ GORI I REPUBLICI SRPSKOJ I KOJIMA TREBA POTVRDA O OBAVEZAMA NA FAKULTETU, MOGU SE OBRATITI MEJLOM SLUŽBI NA SLEDEĆU ADRESU
ljubinica.nikolic@mf.uns.ac.rs
Studentska služba Fakulteta
Novi Sad 19. 5. 2020.

VAŽNO OBAVEŠTENjE

SVI STUDENTI MEDICINSKOG FAKULTETA NOVI SAD SA TERITORIJE CRNE GORE I REPUBLIKE SRPSKE, KOJI SE TRENUTNO NALAZE U CRNOJ GORI I REPUBLICI SRPSKOJ, TREBA HITNO DA DOSTAVE SLEDEĆE PODATKE NA MEJL ADRESU
gordanakolesaric@gmail.com
 
Podaci koje treba dostaviti:
IME I PREZIME
JEDINSTVENI MATIČNI BROJ
BROJ INDEKSA
BROJ PASOŠA/LIČNE KARTE (DOKUMENT SA KOJIM ĆE UĆI NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE)
BROJ TELEFONA
MEJL ADRESA
 
PODACI SU NAM POTREBNI PO ZAHTEVU MINISTARSTVA RADI SASTAVLjANjA SPISKOVA ZA DOBIJANjE DOZVOLE ZA ULAZAK NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE
Studentska služba Fakulteta
Novi Sad 19. 5. 2020.


SOS kol-centar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

SOS kol-centar je osnovan 14. marta 2020. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na osnovu Uredbe Pokrajinske vlade, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

U rad SOS kol-centra bilo je uključeno 62 studenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Studenti su svakodnevno pozivali dve grupe građana kojima je određena mera izolacije u kućnim uslovima:
  1. Građane koji su bili u kontaktu sa osobom kod koje je potvrđena infekcija novim korona virusom;
  2. Građane koji su doputovali iz inostranstva u našu državu.
Studenti su od 14. 3. do 18. 3. radili u dve smene, od 19. 3. do 16. 4. u tri smene, a od 17. 4. do 5. 5. u jednoj smeni, u skladu sa povećanjem, odnosno smanjenjem obima posla.

Dnevno se obavljalo od oko 500 do 4.000 poziva, u zavisnosti od broja građana u kućnoj izolaciji u datom trenutku, dok je ukupni broj ostvarenih poziva tokom celokupnog rada SOS kol-centra iznosio oko 200.000.
 
Pored toga, formiran je i SOS mobilni tim čiji je zadatak bio dostavljanje neophodnih namirnica i lekova građanima u izolaciji, kao i Tim za psihološku podršku.
 
SOS kol-centar završava sa radom nakon 52 radna dana, 5. maja 2020. godine.
 
Koordinatori
Maša Rapajić, student 6. godine medicine
Dragan Bjelić, student 3. godine medicine
U Novom Sadu, 18. maja 2020.

INFORMACIJA ZA PRIPREMNU NASTAVU

Poštovani kandidati,

S obzirom da fakulteti zvanično počinju sa radom, pripremna nastava iz hemije i biologije nastavlja se u amfitetaru Medicinskog fakulteta po prethodno utvrđenoj satnici:
 
HEMIJA          24. 5. 2020.     9.00 ̶ 11.30
BIOLOGIJA    24. 5. 2020.     12 ̶ 14.30
 
Planirana nadoknada nastave će se obaviti zaključno sa 7. 6. 2020.
 
Probni prijemni ispit biće održan u nedelju, 14. 6. 2020. u 10.00 sati.
 
Molimo vas da u zgradu Fakulteta ulazite sa svojim maskama za lice.

INFORMACIJA ZA STUDENTE
 
Drage koleginice i kolege,
 
Od 18. 5. 2020. započinjemo nadoknadu praktične nastave. Najlepše Vas molimo da se informišete o terminima za nadoknadu praktične nastave na sajtu Medicinskog fakulteta UNS. Nadoknada će trajati tri sedmice. Molimo vas da ponesete maske i rukavice kako biste sačuvali svoje zdravlje, zdravlje svojih kolega i pacijenata.
 
Overa semestra biće obavljena u periodu od 6. 6. do 20. 6. 2020. prema rasporedu koji bude objavila Služba za studije prvog i drugog stepena.
 
Portali za prijavu ispita biće otključani zaključno sa prijavom za majski ispitni rok. Molimo vas da prijavite samo ispite na koje izlazite, jer se mora napraviti organizacija polaganja ispita. Prijava ispita za aprilski ispitni rok biće od 18. 5. do 21. 5. 2020.
 
Predispitni kolokvijumi, koji predstavljaju uslov za izlazak na usmeni ispit za letnji semestar, nisu obavezni i studenti ih ne moraju polagati. Studenti polaganjem kolokvijuma mogu ostvariti bonus na završnom ispitu.    
Kolokvijumi koji predstavljaju delove ispita, kod predmeta kod kojih nije predviđen obavezan usmeni ispit, moraju se održati. Vreme održavanja ovih kolokvijuma ne mora se nužno sprovoditi u okviru ispitnih rokova.
 
Položeni testovi za izlazak na praktični i usmeni ispit priznaju se do kraja školske 2019/2020. godine.
 
Samofinansirajući studenti treba da uplate treću ratu školarine (koja je dospevala na naplatu do 15. 4. 2020.) najkasnije do 30. 6. 2020.


PRIJAVE NA KONKURS ZA UPIS NA
ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE
PREDAJU SE U AMFITEATRU 2
OD 13. DO 21. MAJA OD
9 DO 12 ČASOVA

12. maj 2020. – Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović položio je danas kamen temeljac za izgradnju novog bloka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koji će biti, kako je najavljeno, završen do kraja sledeće godine.
https://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/mirovic-polozio-kamen-temeljac-za-izgradnju-novog-bloka-medicinskog-fakulteta/
 

Poziv za prijavu mobilnosti unutar CEEPUS mreža
za 2020/21. godinu
OBAVEŠTENJE
Odbor za sudsko-medicinska veštačenja Medicinskog fakulteta Novi Sad za vreme vanrednog stanja nije u mogućnosti da organizuje sednice na kojima se odlučuje po svim sudskim predmetima. Nastavak rada Odbora očekuje se nakon ukidanja vanrednog stanja.


OBAVEŠTENJE SAMOFINANSIRAJUĆIM STUDENTIMA
 
Samofinansirajući studenti treba da nastave sa uplatama školarine prema planu iz ugovora, koji su  potpisali početkom upisa u tekuću školsku godinu.
Nadležni organi Fakulteta nisu doneli odluku o eventualnom prestanku toka rokova za samofinansirajuće studente za vreme vanrednog stanja, tako da se još uvek primenjuju rokovi iz ugovora.
Ako bude doneta takva odluka, studenti će biti obavešteni.


OBAVEŠTENjE ZA NASTAVNIKE I SARADNIKE
Obaveštavamo nastavnike i saradnike da se, u skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 17. 3. 2020. godine, sve radnje i postupci u vezi sa raspisivanjem konkursa za izbore u zvanja na visokoškolskim ustanovama obustavljaju i da će se nastaviti po okončanju vanrednog stanja. Važenje zaključenih ugovora o radu na određeno vreme se produžava na onoliko dana koliko bude trajalo vanredno stanje.
Kolegijum dekana


E-learning
 
Zbog uvođenja vanrednog stanja, ne možemo izvoditi klasičnu nastavu te je u aktivnoj pripremi e-learning platforma preko koje ćete moći da pristupite prezentacijama i predavanjima svih kurseva koji su aktivni u tekućem semestru.
 
O detaljima prijave na e-learning platformu bićete obavešteni.
 
Molimo Vas da se pridržavate zdravstvenih preporuka i saveta radi očuvanja vašeg zdravlja i zdravlja zajednice. 
Iz Dekanata 

 OBAVEŠTENjE STUDENTIMA
ZBOG PROGLAŠENOG VANREDNOG STANjA, SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA SE ODLAŽE DO DALjNjEG. MOLE SE KANDIDATI DA SVAKODNEVNO PRATE OBAVEŠTENjA NA SAJTU FAKULTETA, GDE ĆE BLAGOVREMENO BITI ISTAKNUTO OBAVEŠTENjE O SLEDEĆEM SASTANKU.
Prof. dr Velibor Čabarkapa, predsednik Komisije

logo erasmus
 
 


 

Visegrad Fund – Program stipendija 2020.


 OBAVEŠTENJE
Pokrenuta je prva zvanična fakultetska fejsbuk stranica na inicijativu Katedre za farmaciju: Katedra za farmaciju MFNS UNS – zvanična stranica i instagram profil Katedre za farmaciju: farmacija_mfns_uns 


 STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE  - UNIVERSITY OF
HONG KONG


Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.
Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 29/05/2020