RSS feed

Aktuelnosti

23/08/2019

Katedra za SER - Znakovni jezik - rezultati ispita

Opširnije >>>

23/08/2019

Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Individualni obrazovni plan

Opširnije >>>

23/08/2019

Katedra za SER - Kultura jednakosti i partnerski odnosi, rezultati ispita

Opširnije >>>

23/08/2019

OFTALMOLOGIJA- REZULTATI TESTA I RASPORED POLAGANJA ISPITA ( AVGUSTOVSKI ROK)

Opširnije >>>

23/08/2019

ISPIT IZ ETIKE (ZA STUDENTE MEDICINE, STOMATOLOGIJE, ZDR NEGE, SPEC.EDUKACIJE I REHABILITACIJE, REHABILITACIJE)

Opširnije >>>

23/08/2019

Katedra za SER - izmena termina ispita iz predmeta Metodika rada sa višestruko ometenom decom (septembarski rok)

Opširnije >>>

23/08/2019

Katedra za SER - izmena termina ispita u septembarskom roku iz predmeta Procena u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

Opširnije >>>

23/08/2019

Obaveštenje za septembarski ispitni rok 2019 Patološka fiziologija

Opširnije >>>

23/08/2019

Katedra za SER - izmena termina ispita iz predmeta Poremećaji ritma i tempa govora

Opširnije >>>

23/08/2019

Katedra za biohemiju - raspored polaganja završnog dela ispita u Avgustovskom ispitnom roku (deo 2)

Opširnije >>>

23/08/2019

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termin praktičnog ispita iz Propedevtike u medicinskoj rehabiliaciji

Opširnije >>>

22/08/2019

Katedra za biohemiju - rezultati testa održanog 22.08.2019.

Opširnije >>>

22/08/2019

FIZIOLOGIJA - Potvrđivanje ispita

Opširnije >>>

22/08/2019

USMENI IZ KLINIČKE GENETIKE

Opširnije >>>

22/08/2019

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ DERMATOVENEROLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

Arhiva

Dobrodošli na Medicinski fakultet u Novom Sadu


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.


OBAVEŠTENJE!
OGLAS SA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE UPISA NA SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE KOJI SU ZAPOSLENI U PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SE PRODUŽAVA DO 27.08.2019. GODINE.

 

Hor Medicinskog fakulteta UNS najbolji na Ohridu


Protokoli se mogu preuzeti u Službi za studije prvog i drugog stepena, u kancelariji br. 3, u prizemlju Fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
 
Služba za studije I i II stepena 

3 Scholarship Grants Available from the Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University


Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 21/08/2019