RSS feed

Aktuelnosti

05/12/2019

Raspored polaganja ispita iz MEDICINE RADA u DECEMBARSKOM roku školske 2019/20. godine

Opširnije >>>

05/12/2019

ISPIT IZ ANESTEZIJE SA PERIOPERATIVNOM MEDICINOM - Studenti integrisanih akademskih studija stomatologije - Decembar

Opširnije >>>

05/12/2019

ISPIT IZ ANESTEZIJE I PERIOPERATIVNE MEDICINE - Studenti integrisanih akademskih studija medicine - Decembarski rok

Opširnije >>>

05/12/2019

Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2019. godine

Opširnije >>>

05/12/2019

KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit u decembarskom roku

Opširnije >>>

05/12/2019

Termin ispita u decembarskom roku koje organizuje Katedra za psihologiju

Opširnije >>>

05/12/2019

Patološka fiziologija Decembarski rok 2019 Raspored polaganja studenata koji imaju položen test-Medicina

Opširnije >>>

05/12/2019

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Decembarski rok Radiološka tehnologija Raspored-Osnove nuklearne med.

Opširnije >>>

05/12/2019

Patološka fiziologija Decembarski ispitni rok 2019 Raspored polaganja ispita-FARMACIJA

Opširnije >>>

05/12/2019

FIZIOLOGIJA-ISPIT U APSOLVENTSKOM ROKU

Opširnije >>>

05/12/2019

Multidisc. inten. zdr. nega - raspored polaganja ispita i obaveštenja za decembarski rok

Opširnije >>>

05/12/2019

Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu - Apsolventski/decembarski ispitni rok

Opširnije >>>

05/12/2019

Obaveštenje za studente zdravstvene nege

Opširnije >>>

05/12/2019

Obaveštenje za studente medicine

Opširnije >>>

04/12/2019

Katedra za fizikalnu medicini i rehabilitaciju-Ispit iz predmeta Balneoklimatologija-Decembar 2019. god.

Opširnije >>>

04/12/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita iz predmeta REUMATOLOGIJA-Decembar 2019.

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom SaduKONKURS ZA STIPENDIJE U Velikoj Britaniji
British Scholarship Trust (BST) raspisuje konkurs za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije  ̶  magistarske ili doktorske studije.
Konkurs za školsku 2020/2021. godinu je za one studente koji žele da provedu 1 ̶ 3 meseca na jednom od univerzitetu u Velikoj Britaniji, kako bi unapredili svoja istraživanja definisana temom magistarskog ili doktorskog programa.
Detaljne informacije o stipendijama i  uslovima koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se naći na web adresi BST-a: www.britishscholarshiptrust.org


OBAVEŠTENJE
Pokrenuta je prva zvanična fakultetska fejsbuk stranica na inicijativu Katedre za farmaciju: Katedra za farmaciju MFNS UNS – zvanična stranica i instagram profil Katedre za farmaciju: farmacija_mfns_uns 

 
 
Pozivamo studente Medicinskog fakulteta na Tribinu posvećenu HIV-u.
Tribina će se održati u ponedeljak, 2. 12. 2019. od 20.00 časova u Amfiteatru 1.    
 

Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu je raspisao Konkurs za dodelu 74 stipendije studentima Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2019/2020. godinu.
Informacije o konkursu


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA O ODRŽAVANJU SEDNICE KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA – ETIČKE KOMISIJE


 ISPITNI ROKOVI – PRIJAVA ISPITA - KALENDAR ZA ŠK. 2019/2020. GOD.


JAVNI KONKURSI FONDA "DR ZORAN ĐINĐIĆ" UNIVERZITETA U NOVOM SADU
 
Tekst javnog konkursa za predlaganje kandidata za godišnju nagradu "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača za 2019.

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz oblasti filozofskih i socioloških nauka


 STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE  - UNIVERSITY OF
HONG KONG


Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019.


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.

Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 04/12/2019