RSS feed

Aktuelnosti

24/01/2017

Infectious diseases - exam term - January 2017

Opširnije >>>

24/01/2017

Infektivne bolesti - januarski ispitni rok - termin polaganja testa

Opširnije >>>

24/01/2017

Ispit za studente Stomatologije - predmet Opšta medicina

Opširnije >>>

24/01/2017

Ispit za studente master studija Zdravstvene nege i SER, predmet Informatičke tehnologije

Opširnije >>>

24/01/2017

FARMACIJA-IMUNOLOGIJA SA VIRUSOLOGIJOM-REZULTATI DOPUNSKOG TESTA IZ VIRUSOLOGIJE

Opširnije >>>

24/01/2017

ISPIT IZ PREDMETA ETICKI PROBLEMI U MEDICINSKOJ NAUCI I PRAKSI za studente MASTER studija

Opširnije >>>

24/01/2017

Termin polaganja praktičnog dela ispita iz sudske medicine u januarskom ispitnom roku

Opširnije >>>

Arhiva

Dobrodošli na Medicinski fakultet u Novom Sadu


Obaveštenje Naučne sekcije
Rok za predaju naučnoistraživačkih radova je pomeren zbog ispitnog roka.
Predaja radova će se održati 20. i 21.02.2017. 
ERAZMUS+ - OTVOREN KONKURS za stipendiranu studentsku mobilnost i mobilnost osoblja na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka

Konkurs za stipendiranu mobilnost osoblja na Univerzitetu NOVA u Lisabonu, Portugallija 

POSTDIPLOMSKE STUDIJE U TURSKOJ - STIPENDIJE VLADE REPUBLIKE TURSKE
 
link sa kojeg se mogu preuzeti detaljne informacije i izvršiti prijava 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/2017-turkiye-burslari-lisansustu-basvurulari/


 

 VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE
Svakom studentu je kreiran mejl nalog.
U nastavku su objašnjenja kako koristiti svoj nalog:
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije


 Obaveštenje o korišćenju učionica na Zavodima kao prostora za učenje

OBAVEŠTENjE STUDENTIMA 
 
Učionice 11 i 12 na Zavodu za farmaciju koje se koriste kao čitaonice, neće raditi do daljeg. 
 
Prof. dr Snežana Brkić, s. r.

 Odluke kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima 


Cenovnik usluga saradnje Cemfika Medicinskog fakulteta sa trećim licima
- prečišćen tekst -
 


 

Stranica ažurirana: 23/01/2017